ทัวร์บาหลี

Taman Ayun Temple

บาหลี วันเดอร์แลนด์ 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

ราคาเริ่มต้นที่ : เริ่มต้นที่ 8,000 บาทขึ้นไป

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี

Book Now

** หมายเหตุ – ราคานี้ไมรวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ / ค่าภาษีสนามบินขาออกของประเทศอินโดนีเซีย (16-18 ยูเอสอลล่าร์ขึ้นอยู่กับค่าเงิน)

ท่องบาหลี แดนอิเหนา 3 วัน 2 คืน

ท่องบาหลี แดนอิเหนา 3 วัน 2 คืน

วันเดินทาง : เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

ราคาเริ่มต้นที่ : เริ่มต้นที่ 7,000 บาท

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี

Book Now

** หมายเหตุ – ราคานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ / ค่าภาษีสนามบินขาออกของประเทศอินโดนีเซีย (16-18 ยูเอสอลล่าร์ขึ้นอยู่กับค่าเงิน)

Picture17

4D/3N BALI TOUR PROGRAM

วันเดินทาง : VALID FROM 01 NOV - 31 MARCH 2012

ราคาเริ่มต้นที่ : 8000 บาทขึ้นไป

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี

Book Now

Rate Exculde -Any personal expense -Airport tax – depend on currency on each day (16-18 usd/pax or 150,000 Rps.) -Any International and Domestic air ticket -Tip for guide and drive

3D/2N BALI TOUR PROGRAM

3D/2N BALI TOUR PROGRAM

วันเดินทาง : VALID FROM 01 NOV - 31 MARCH 2012

ราคาเริ่มต้นที่ : 7,000

ประเภททัวร์ : ทัวร์บาหลี

Book Now

Rate Exculde -Any personal expense -Airport tax – depend on currency on each day (16-18 usd/pax or 150,000 Rps.) -Any International and Domestic air ticket -Tip for guide and driver

***กรุณาตรวจสอบโปรแกรมทัวร์บาหลี และราคาทัวร์บาหลี กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง***
บริษัท พรีมา คอนเนคชั่น จำกัด
506/25 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 66(2) 158-9158 Fax: 66(2) 158-9159
Email : prima.connection@gmail.com
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ TAT: 11/03195