ทัวร์ภูฏาน

Tseju

ภูฎานปลายปี เที่ยวครบ 5วัน4คืน **ราคาพิเศษ**

วันเดินทาง : 3 – 7 ,5 – 9 , 6 – 10 , 16 – 20 , 24 – 28 ธ.ค 58 , 28 ธ.ค.57 - 01 ม.ค. 58 , 31 ธ.ค.57 - 04 ม.ค. 58,14 – 18 , 21 – 25 ม.ค. 58

ราคาเริ่มต้นที่ : ราคาพิเศษ!! สอบถามเจ้าหน้าที่

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

*เที่ยวครบทิมพู – ปูนาคา – พาโร ชม  ”ตาซอง” ”ทิมพูซอง” และ “ปูนาคาซอง” ชมทิวทัวศน์อันงดงาม สัมผัสกับอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ณ โด ชูลา ชมวัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฏาน เเละวัดศักดิ์สิทธิ์”ทั๊กซัง”

Memorail Chorten

เที่ยวภูฏาน เเดนมังกรสันติ 4วัน3คืน

วันเดินทาง : สอบถาม

ราคาเริ่มต้นที่ : สอบถาม

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

นำท่านชมเมืองทิมพู – ปูนาคา –วังดรีโพดราง – พาโร เยี่ยมชม “ ทิมพูซอง “ “ ปูนาคาซอง “ “ ตาซอง “ และ “ พาโรซอง” ซึ่งเป็นสถานที่ๆสำคัญในภูฏาน นอกจากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัวศน์อันงดงาม สัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ที่ โด ชูลา หรือ ช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูงถึง 3,145 เมตร ชมวัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพัน

เที่ยวภูฏาน วิมานมังกรสันติ 6 วัน 5 คืน

เที่ยวภูฏาน วิมานมังกรสันติ 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง : ตรวจสอบในโปแกรม

ราคาเริ่มต้นที่ : 65,900

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

นำท่านชมอาณาจักรภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสันติ และยังได้รับสมญานามว่า “ สวิสแห่งเอเชีย “นำชมเมืองทิมพู – ปูนาคา –วังดรีโพดราง – พาโร ชม วัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี และนำท่านชมวิวที่วัดทักซัง วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนริมผาสูง 900 เมตร ชมสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งในภูฏาน “ ทิมพูซอง “ “ ปูนาคาซอง “ “ ตาซอง “ “ พาโรซอง “ และ สัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ที่ โด ชูลา หรือ ช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูงถึง 3,145 เมตร

เที่ยวภูฏาน วิมานมังกรสันติ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวภูฏาน วิมานมังกรสันติ 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : ตรวจสอบในโปแกรม

ราคาเริ่มต้นที่ : 53,900

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

นำท่านชมเมืองทิมพู – ปูนาคา –วังดรีโพดราง – พาโร เยี่ยมชม “ ทิมพูซอง “ “ ปูนาคาซอง “ “ ตาซอง “ และ “ พาโรซอง “ .ซึ่งเป็นสถานที่ๆสำคัญในภูฏาน นอกจากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัวศน์อันงดงาม สัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ที่ โด ชูลา หรือ ช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูงถึง 3,145 เมตร ชมวัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี พาท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวภูฏานที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน และศูนย์หัตถกรรมของชาวภูฏานที่ Handicrafs Emporium. ท่านจะได้สัมผัสธรรมชามติอันงดงาม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสงบสุขของชาวภูฏานอย่างแท้จริง.

***กรุณาตรวจสอบโปรแกรมทัวร์ภูฏาน และราคาทัวร์ภูฏาน กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง***
บริษัท พรีมา คอนเนคชั่น จำกัด
506/25 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 66(2) 158-9158 Fax: 66(2) 158-9159
Email : prima.connection@gmail.com
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ TAT: 11/03195