ทัวร์ภูฏาน

capture-20150209-164018

ภูฏาน จาริกบุญ 5วัน4คืน

วันเดินทาง : 55,555.-

ราคาเริ่มต้นที่ : 3 – 7 มิถุนายน 2558

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

ตามรอยพระอริยเจ้าล้านนา พระมหาอาวรณ์  ภูริปญฺโญ

จาริกบุญ บำเพ็ญธรรม และ ทอดผ้าป่าสร้างวัดร่วมกับ

ราชวงศ์ภูฏาน (บารมีภูริปญฺโญอุปถัมภ์)

Tseju

ภูฎานเที่ยวครบ 5วัน4คืน **ราคาพิเศษ**

วันเดินทาง : 11 – 15เม​.ย​. 58 , 1 – 5 พ.ค. 58 , 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 58

ราคาเริ่มต้นที่ : ราคาพิเศษ!! สอบถามเจ้าหน้าที่

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

*เที่ยวครบทิมพู – ปูนาคา – พาโร ชม  ”ตาซอง” ”ทิมพูซอง” และ “ปูนาคาซอง” ชมทิวทัวศน์อันงดงาม สัมผัสกับอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ณ โด ชูลา ชมวัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฏาน เเละวัดศักดิ์สิทธิ์”ทั๊กซัง” บินด้วย ดรุ๊คแอร์ (Druk Air)

bhutan-logo-large

ภูฏาน 5วัน4คืน

วันเดินทาง : 18 – 22 ก.พ. 58 18 – 22 ก.พ. 58 ,11 – 15เม​.ย​. 58 , 1 – 5 พ.ค. 58 , 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 58

ราคาเริ่มต้นที่ : เริ่มต้น 45,555.-

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

*ทิมพู – ปูนาคา – พาโร *  ชม  ”ตาซอง” ”ทิมพูซอง” และ “ปูนาคาซอง” ชมทิวทัวศน์อันงดงาม สัมผัสกับอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ณ โด ชูลา ชมวัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฏาน เเละวัดศักดิ์สิทธิ์”ทั๊กซัง” บินด้วย ภูฏานแอร์ไลน์ (Bhutan Airlines)

the_world.1224587880.025-prayer-wheelx-national-memorial-chorten

ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้าแห่งหิมาลัย (ดีลักซ์)

วันเดินทาง : 04-08 มี.ค.

ราคาเริ่มต้นที่ : 69,000.-

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

เยือนภูฏานดินเเดนมังกรสายฟ้า 5วัน4คืน เที่ยวครบทุกเมือง  พักโรงเเรมดีลักซ์

Memorail Chorten

เที่ยวภูฏาน เเดนมังกรสันติ 4วัน3คืน

วันเดินทาง : สอบถาม

ราคาเริ่มต้นที่ : สอบถาม

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

นำท่านชมเมืองทิมพู – ปูนาคา –วังดรีโพดราง – พาโร เยี่ยมชม “ ทิมพูซอง “ “ ปูนาคาซอง “ “ ตาซอง “ และ “ พาโรซอง” ซึ่งเป็นสถานที่ๆสำคัญในภูฏาน นอกจากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัวศน์อันงดงาม สัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ที่ โด ชูลา หรือ ช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูงถึง 3,145 เมตร ชมวัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพัน

เที่ยวภูฏาน วิมานมังกรสันติ 6 วัน 5 คืน

เที่ยวภูฏาน วิมานมังกรสันติ 6 วัน 5 คืน

วันเดินทาง : ตรวจสอบในโปแกรม

ราคาเริ่มต้นที่ : 65,900

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

นำท่านชมอาณาจักรภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสันติ และยังได้รับสมญานามว่า “ สวิสแห่งเอเชีย “นำชมเมืองทิมพู – ปูนาคา –วังดรีโพดราง – พาโร ชม วัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี และนำท่านชมวิวที่วัดทักซัง วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนริมผาสูง 900 เมตร ชมสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งในภูฏาน “ ทิมพูซอง “ “ ปูนาคาซอง “ “ ตาซอง “ “ พาโรซอง “ และ สัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ที่ โด ชูลา หรือ ช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูงถึง 3,145 เมตร

เที่ยวภูฏาน วิมานมังกรสันติ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวภูฏาน วิมานมังกรสันติ 4 วัน 3 คืน

วันเดินทาง : ตรวจสอบในโปแกรม

ราคาเริ่มต้นที่ : 53,900

ประเภททัวร์ : ทัวร์ภูฏาน

Book Now

นำท่านชมเมืองทิมพู – ปูนาคา –วังดรีโพดราง – พาโร เยี่ยมชม “ ทิมพูซอง “ “ ปูนาคาซอง “ “ ตาซอง “ และ “ พาโรซอง “ .ซึ่งเป็นสถานที่ๆสำคัญในภูฏาน นอกจากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัวศน์อันงดงาม สัมผัสกับอากาศอันบริสุทธิ์ที่ โด ชูลา หรือ ช่องเขาศิลาที่มีระดับความสูงถึง 3,145 เมตร ชมวัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี พาท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวภูฏานที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พื้นบ้าน และศูนย์หัตถกรรมของชาวภูฏานที่ Handicrafs Emporium. ท่านจะได้สัมผัสธรรมชามติอันงดงาม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสงบสุขของชาวภูฏานอย่างแท้จริง.

***กรุณาตรวจสอบโปรแกรมทัวร์ภูฏาน และราคาทัวร์ภูฏาน กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง***
บริษัท พรีมา คอนเนคชั่น จำกัด
506/25 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 66(2) 158-9158 Fax: 66(2) 158-9159
Email : prima.connection@gmail.com
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ TAT: 11/03195