***กรุณาตรวจสอบโปรแกรมโปรโมทอินโดนีเซีย และราคาโปรโมทอินโดนีเซีย กับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง***
บริษัท พรีมา คอนเนคชั่น จำกัด
506/25 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 66(2) 158-9158 Fax: 66(2) 158-9159
Email : prima.connection@gmail.com
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ TAT: 11/03195