TANAH-LOT-BALI-INDONESIA-02

TANAH LOT BALI INDONESIA 02

วิหารทานาห์ลอต (TANAH LOT) วิหารฮินดูโบราณ ซึ่งถูกสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร ในคริสต์ศตวรรษที่ 11ยามน้ำทะเลขึ้นตัววัดจะเหมือนเกาะลอยอยู่ในทะเล และเมื่อยามน้ำทะเลลงสามารถที่จะเดินไปยังวิหารนั้นได้

วิหารทานาห์ลอต (TANAH LOT) วิหารฮินดูโบราณ ซึ่งถูกสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร ในคริสต์ศตวรรษที่ 11ยามน้ำทะเลขึ้นตัววัดจะเหมือนเกาะลอยอยู่ในทะเล และเมื่อยามน้ำทะเลลงสามารถที่จะเดินไปยังวิหารนั้นได้

Both comments and trackbacks are currently closed.