Mengwi-Bali-Indonesia-02

Mengwi Bali Indonesia 02

วัดตามันอายุน (The Royal temple of Mengwi) วัดหลวงของราชวงศ์เม็งวี ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในอดีตก่อนบาหลีกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย

แพคเกจทัวร์บาหลี วัดตามันอายุน (The Royal temple of Mengwi) วัดหลวงของราชวงศ์เม็งวี ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในอดีตก่อนบาหลีกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย

Both comments and trackbacks are currently closed.