TANAH-LOT-BALI-INDONESIA-01

TANAH LOT BALI INDONESIA 01

วิหารทานาห์ลอต (TANAH LOT) วิหารฮินดูโบราณ ซึ่งถูกสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร ในคริสต์ศตวรรษที่ 11

วิหารทานาห์ลอต (TANAH LOT) วิหารฮินดูโบราณ ซึ่งถูกสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ยามน้ำทะเลขึ้นตัววัดจะเหมือนเกาะลอยอยู่ในทะเล และเมื่อยามน้ำทะเลลงสามารถที่จะเดินไปยังวิหารนั้นได้

Both comments and trackbacks are currently closed.