Pakistan-Baltit-Fort-01

Pakistan Baltit Fort 01

ทัวร์ปากีสถาน ป้อมบัลติท (Baltit Fort) ป้อมปราการเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี ในหุบเขาฮุนซ่า ประเทศปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถาน ป้อมบัลติท (Baltit Fort) ป้อมปราการเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี ในหุบเขาฮุนซ่า ประเทศปากีสถาน

Both comments and trackbacks are currently closed.