Tour Bhutan -8-

Tour Bhutan -8-

ทัวร์ภูฏาน ภูมิประเทศภูฏาน

ประเทศภูฏาน ตั้งอยู่ในแถบขุนเขาหิมาลัยระหว่างอินเดียกับจีน (ติดกับทิเบต) เป็นประเทศที่มีเทือกเขาเป็นจำนวนมาก จนได้รับการขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”

Both comments and trackbacks are currently closed.