ฺ้Bhutan View – 1 –

ฺ้Bhutan View - 1 -

ประเทศภูฏาน

ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีน

Both comments and trackbacks are currently closed.