Polonnaruwa-Srilanka-01

Polonnaruwa Srilanka 01

บ่ออาบน้ำ ณ โปโลนนารุวะ ปุระ (Polonnaruwa Pura) อดีตเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศศรีลังกา ซึ่งยังคงความสัมคัญทางด้านประวัติศาสตร์จากอดีตมาถึงปัจจุบันนี้

บ่ออาบน้ำ ณ โปโลนนารุวะ ปุระ (Polonnaruwa Pura) อดีตเมืองหลวงแห่งที่ 2 ของประเทศศรีลังกา ซึ่งยังคงความสัมคัญทางด้านประวัติศาสตร์จากอดีตมาถึงปัจจุบันนี้

Both comments and trackbacks are currently closed.