Isis-Temple-Philae-Egypt-01

Isis-Temple-Philae-Egypt-01

ทัวร์อียิปต์ วิหารแห่งฟิเลตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมี สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทวีไอซิส

ทัวร์อียิปต์ วิหารแห่งฟิเลตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมี สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทวีไอซิส

Both comments and trackbacks are currently closed.