Karnak-Luxor-Egypt-02

Karnak-Luxor-Egypt-02

ทัวร์อียิปต์ ชมวิหารคาร์นัคซึ่งประกอบด้วยอาคารใหญ่โตมากมายหลายหลังและเป็นวิหารโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้รับการปฏิสังขรณ์จากฟาโรห์หลายพระองค์ สร้างขึ้นเพื่อบูชาครอบครัวเทพเจ้า

ทัวร์อียิปต์ ชมวิหารคาร์นัค

Both comments and trackbacks are currently closed.