Great-Pyramid-Giza-Egypt-03

Great Pyramid Giza Egypt 03

ทัวร์อียิปต์ ชมมหาพีรามิด กีซ่า สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ตามทฤษฎีและเทคโนโลยีของปัจจุบันนี้เพราะการลำเลียงหินที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ต้องคำนวนการวางตำแหน่งอย่างแม่นยำและใช้จำนวนคนสร้างมหาศาลและหินขนาดใหญ่แต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมากแม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่านจึงเป็นเรื่องมหัศจรรย์อยู่จนถึงทุกวันนี้

ทัวร์อียิปต์ ชมมหาพีรามิด กีซ่า สิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ตามทฤษฎีและเทคโนโลยีของปัจจุบันนี้เพราะการลำเลียงหินที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ต้องคำนวนการวางตำแหน่งอย่างแม่นยำและใช้จำนวนคนสร้างมหาศาลและหินขนาดใหญ่แต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมากแม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่านจึงเป็นเรื่องมหัศจรรย์อยู่จนถึงทุกวันนี้

Both comments and trackbacks are currently closed.