Druk Wangyel Chorten -12-

Druk Wangyel Chorten -12-

สถูป ดรุค วังเกล ภูฏาน

สถูป ดรุค วังเกล ประเทศภูฏาน

Both comments and trackbacks are currently closed.