ค่าทัวร์ภูฏานได้มีการเปลี่ยนแปลงการคิดราคากับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวภูฏานตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยทางรัฐบาลภูฏานจะคิดค่าบำรุงและพัฒนาประเทศ ( Sustainable Development Fee ) จากนักท่องเที่ยวคนละ 200 USD ต่อคนต่อคืน โดยที่เงินจำนวนนี้จะยังไม่รวมค่าบริการทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นค่าไกด์ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหาร ยานพาหนะ และค่าที่พัก จะทำให้อัตราค่าทัวร์ต่อคนต่อคืนมีราคาค่อนข้างสูงถ้าเปรียบเทียบกับทัวร์อยู่มาก

ค่าทัวร์ภูฏาน 2565

ค่าทัวร์ภูฏาน ในปี 2565 หลังจากมีการปรับราคาค่าบำรุงประเทศ จะตกประมาณ ท่านละ 80,000 บาทโดยประมาณ สำหรับทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน โดยคิดที่พักที่ 3 ดาว แต่ถ้าพัก 4 – 5 ดาว ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกค่อนข้างมาก โดยรวมแล้วเฉลี่ยท่านละ 100,000 บาท สำหรับทัวร์ 5 วัน

นโยบาย High Value Low Volume

รัฐบาลภูฏานยังคงนโยบายด้านการท่องเที่ยวโดยยังคงใช้ นโยบายแบบ High Value Low Volume เน้นนักท่องเที่ยวแบบที่มีกำลังสูงในขณะที่ประเทศต้องการเงินไปพัฒนาประเทศ ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริง เพราะว่าค่าทัวร์ก่อนการปรับขึ้นก็มีอัตราค่อนข้างสูงอยู่แล้ว พอมาปรับขึ้นก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก เชื่อว่าอัตรานักท่องเที่ยวจะลดลงอย่างมากแน่นอน และจะมีโรงแรมในภูฏาน รวมถึงพนักงาน และไกด์ตกงานอีกมากมาย

สนใจรายละเอียดทัวร์ภูฏานเพิ่มเติมสอบถามได้ที่

พรีมา คอนเนคชั่น จำกัด

02-001-4156

บทความน่าอ่าน