Attaabad-Lake-Pakistan-02

Attaabad Lake Pakistan 02

แพคเกจปากีสถาน นำท่านสู่ ทะเลสาบอัตตาบัด (Attaabad Lake) ทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์ขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวถึง 21 กม

แพคเกจปากีสถาน นำท่านสู่ ทะเลสาบอัตตาบัด (Attaabad Lake) ทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์ขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวถึง 21 กม

Both comments and trackbacks are currently closed.