ทัวร์บาหลี บาหลีแพคเกจ เที่ยวบาหลี บาหลีเดินทางเอง

ทัวร์บาหลี บาหลีแพคเกจ เที่ยวบาหลี บาหลีเดินทางเอง  ท่านสามารถเลือกเดินทางทัวร์บาหลีได้เอง มีสายการบินเดินทางเข้าบาหลี ทุกวัน คือ  การบินไทย กับ แอร์เอเชีย โดยใช้เวลาบินเพียง 4 ชั่วโมงก็ถึง ทัวร์บาหลี อินโดเนเซีย

ที่พัก ทัวร์บาหลี บาหลีแพคเกจ เที่ยวบาหลี บาหลีเดินทางเอง 

ที่พัก ทัวร์บาหลี บาหลีแพคเกจ เที่ยวบาหลี บาหลีเดินทางเอง พรีมา คอนเนคชั่น มีที่พักให้ท่านเลือกตั้งแต่ 3 ดาว จนถึง 5 ดาว ท่านสามารถเลือกที่พักที่นอกเหนือจากนี้ได้

เอเยนต์ ที่พัก ทัวร์บาหลี บาหลีแพคเกจ เที่ยวบาหลี บาหลีเดินทางเอง 

พรีมา คอนเนคชั่น เริ่มต้นจากการทำแลนด์บาหลี ให้กับบริษัททัวร์ในเมืองไทย เอเยนต์ที่เราร่วมมือทำงานด้วยเป็นเอเยนต์ที่ใหญ่ และทำงานครอบคลุมทุกภูมิภาคของอินโดนีเซีย เราได้เคยทำงานให้บริษัททัวร์มากมายในเมืองไทย ดังนั้นขอให้มั่นใจในการทำงาน และการบริการของเรา

ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ทัวร์บาหลี บาหลีแพคเกจ เที่ยวบาหลี บาหลีเดินทางเอง 

ท่านสามารถหาตั๋วเครื่องบินได้เอง หรือจะให้ทางบริษัทจองตั่วเครื่องบินให้ได้

ทัวร์บาหลี บาหลีแพคเกจ เที่ยวบาหลี บาหลีเดินทางเอง 

พรีมา คอนเนคชั่น ได้จัดแพคเกจบาหลี ทัวร์บาหลี 2 รูปแบบ คือ แบบ  Full board ซึ่งจะรวม อาหารทุกมื้อ ทัวร์ และที่พัก 4 วัน 3 คืน ส่วน  Half Board  จะรวม  ทัวร์ และที่พัก 4 วัน 3คืน แต่อาหารจะไม่ครบทุกมื้อ บาหลีจะไม่มีไกด์ไทยไว้คอยบริการท่าน  ยกเว้นท่านจะจัดเป็นคณะส่วนตัว และ รวมหัวหน้าทัวร์ไปด้วย