ทัวร์ภูฏาน แพคเกจภูฏาน ชมเทศกาลโดชูลาเทจู

ทัวร์ภูฏาน แพคเกจภูฏาน ชมเทศกาลโดชูลาเทจู ถือว่าเป็นช่วงที่น่าไปเยือนภูฏานอีกช่วงหนึ่ง เทศกาลโดชูลาเทจู  Dochula Teschu จะจัดทุกวันที่ 13 ธันวาคมของทุกปี โดยจะมีสมเด็จพระราชินี อาชิ ดอร์จี วังโม วังชุก ในรัชกาลที่ 4  ทรงเป็นองค์ประธาน เนื่องจากพระองค์เป็นผู้สร้างเจดีย์บนยอดเขาโดชูลา เป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงชัยชนะของทหารภูฏานที่รบชนะกบฎชาวอัสสัมในปี 2003

เทศกาลเทจูจะมีการเต้นระบำหน้ากาก   จากด้านหน้าขององค์เจดีย์ 108องค์ต้องเดินไปประมาณ 10 นาทีจะถึงบริเวณจัดงานเทศกาล

นอกจากองค์สมเด็จพระราชินีทรงเป็นองค์ประธานแล้ว ก็จะมีรินโปเชองค์น้อยเสด็จมาด้วย ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ไปร่วมงานจะได้เข้าเฝ้าและกราบขอพรจากรินโปเช เนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่หลังเสร็จงานพระราชพิธี พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินพบประประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ

อากาศช่วงเทศกาลเทจู

อากาศช่วงเทศกาลเทจู ค่อนข้างหนาวเพราะอยู่ในเดือนธันวาคม ถ้าวันนั้นแดดดีอากาศจะค่อนข้างสบายแต่ถ้าไม่มีแดดก็จะหนาวมาก แต่ก็คุ้มค่าที่จะได้เดินทางไปชมเทศกาลหน้ากาก เพียง 52,999 บาท

สนใจเดินทางไปภูฏานช่วงนี้ ติดต่อเรา  ออกเดินทาง 12 – 16 ธันวาคม

รายละเอียดทัวร์ภูฏาน