ทัวร์ภูฏาน แพคเกจภูฏาน ตุลาคม

ทัวร์ภูฏาน แพคเกจภูฏาน ช่วงเดือน ตุลาคม จะเป็นช่วง  High season ของภูฏาน ส่วนมากจะมีนักท่องเที่ยวจาก อเมริกา และ ญี่ปุ่น รวมทั้งช่วยุโรป มากันเป็นส่วนมาก ส่วนคนไทยจะไม่ค่อยนิยมไปกันเนื่องจากราคาสูงมาก และไทยไม่ค่อยมีวันหยุดช่วงนั้น

ในช่วงนี้จะมีการเก็บค่าทัวร์คืนละ 250  USD ต่อคน ต่อคืน ทำให้ค่าทัวร์แพงมาก 

ทัวร์ภูฏาน แพคเกจภุฏาน ช่วงเดือน ตุลาคม เที่ยวอะไร

ทัวร์ภูฏาน แพคเกจภูฏาน ช่วงเดือน ตุลาคม เที่ยวอะไรบ้าง ปรกติ ทัวร์ภูฏานก็จะชมพวก วัด หรือ ซอง ( ป้อมปราการ ) ต่างๆ แต่ในช่วง กันยายน หรือ ตุลาคม จะมีเทศกาลสำคัญของเมือง ทิมพู  ( เมืองหลวงของภูฏาน ) นั่นคือ เทศกาล ทิมพูเทจู เทศกาลนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนพื้นเมืองให้มาร่วมงานนี้

เทศกาลเทจู จะเป็นเทศกาลสำคัญทางศาสนา และจะมีทุกๆเมืองในภูฏาน แต่ว่า ทิมพู และ พาโร เทจูถือว่าสำคัญที่สุดงานหนึ่งเลย จะมีการเต้นระบำหน้ากาก โดยเป็นเรื่องราวทางความเชื่อและศาสนา