Taxila-Museum-Pakistan-01

Taxila Museum Pakistan

พิพิธภัณฑ์ตักศิลา สถานที่จัดแสดงพุทธประติมากรรมอันล้ำค่า นำชมพุทธศิลป์แบบกรีก GRECO-BHUDDIST ART

พิพิธภัณฑ์ตักศิลา สถานที่จัดแสดงพุทธประติมากรรมอันล้ำค่า นำชมพุทธศิลป์แบบกรีก GRECO-BHUDDIST ART พระพุทธรูปศิลปะแรกของโลก

Both comments and trackbacks are currently closed.