Attabad-Lake-Pakistan

Attabad Lake Pakistan

ทะเลสาบอัตตาบัด (Attaabad Lake) ทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์อันสวยสดงดงาม

ทะเลสาบอัตตาบัด (Attaabad Lake) ทะเลสาบสีเทอร์ควอยส์อันสวยสดงดงาม ซึ่งเกิดจากแผ่นดินถล่มจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 2009 ลงมากั้นแม่น้ำฮุนซ่าทำให้เกิดเป็นเขื่อนกักน้ำและกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่

Both comments and trackbacks are currently closed.