อาหารภูฏาน ปกติจะเน้น ชีสกับพริก อาหารหลักที่มีทุกมื้อเรียกว่า เอ็มมา ดาซี ซึ่งก็ทำมาจากพริกกับชีส รสชาติจะเผ็ดมาก คนภูฏานจะทานเผ็ด เอ็มมา ดาซี ไม่เหมือนกับน้ำพริกของไทย จะเอาพริกหยวกมาผัดกับชีส บนสายการบินของภูฏาน จะมีการเสริฟ เอ็มมา ดาซี ทุกเที่ยวบิน เพราะเป็นอาหารหลักของภูฏานเลย เวลาเดินทางไปต่างประเทศ คนภูฏานก็เอาอาหารพื้นเมืองติดตัวไปคล้าย ๆ กับคนไทย