เทศกาลระบำหน้ากาก ภูฏานโดชูลา เทจู 

หลายท่านอยากไป ทัวร์ภูฏาน  ในช่วงเทศกาลระบำหน้ากาก ภูฏาน โดชูลาเทจู ถือว่าเป็นช่วงที่น่าไปเยือนภูฏานอีกช่วงหนึ่งตาม แพคเกจภูฏาน ที่ขายดี เพราะเทศกาลโดชูลาเทจู  Dochula Teschu จะจัดทุกวันที่ 13 ธันวาคมของทุกปี โดยจะมีสมเด็จพระราชินี อาชิ ดอร์จี วังโม วังชุก ในรัชกาลที่ 4  ทรงเป็นองค์ประธาน เนื่องจากพระองค์เป็นผู้สร้างเจดีย์บนยอดเขาโดชูลา เป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงชัยชนะของทหารภูฏานที่รบชนะกบฎชาวอัสสัมในปี 2003

เทศกาลเทจูจะมีการเต้นระบำหน้ากากทางด้านศาสนา    จากด้านหน้าขององค์เจดีย์ 108องค์ต้องเดินไปประมาณ 10 นาทีจะถึงบริเวณจัดงานเทศกาล

นอกจากองค์สมเด็จพระราชินีทรงเป็นองค์ประธานแล้ว ก็จะมีรินโปเชองค์น้อยเสด็จมาด้วย ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ไปร่วมงานจะได้เข้าเฝ้าและกราบขอพรจากรินโปเช เนื่องจากเป็นธรรมเนียมที่หลังเสร็จงานพระราชพิธี พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินพบประประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ

เทศกาลระบำหน้ากาก ภูฏาน

อากาศระหว่างช่วงเทศกาลระบำหน้ากาก ภูฏานโดชูลาเทจู

 

เที่ยวภูฏาน ในช่วงเดือนธันวาคม อากาศระหว่าง ช่วงเทศกาลระบำหน้ากา ภูฏาน โดชูลาเทจู ค่อนข้างหนาวเพราะอยู่ในเดือนธันวาคม ถ้าวันนั้นแดดดีอากาศจะค่อนข้างสบายแต่ถ้าไม่มีแดดก็จะหนาวมาก แต่ก็คุ้มค่าที่จะได้เดินทางไปชมเทศกาลหน้ากาก ซึ่งจะมีเพียงปีละ 1 ครั้ง

เทศกาลระบำหน้ากาก ภูฏาน

ทัวร์ภูฏานชมช่องเขาโดชูลา

 

จากเมืองทิมพู เราจะทัวร์ภูฏานกันต่อชมช่องเขาซึ่งเชื่อมระหว่าง ทิมพูและปูนาคา คือช่องเขาโดชูลา ใช้เวลาเดินทางจากทิมพูเพียง 40 นาที และจากปูนาคาประมาณ 2ชั่วโมงครึ่ง ในระหว่างการเดินทางจะผ่านหมู่บ้านชาวทิเบต ซี่งจะคอยขายผลไม้ให้กับนักท่องเที่ยว และตรงจุดนี้เราต้องทำการผ่านจุด  check point นักท่องเที่ยวจะต้องมีใบอนุญาตผ่าน

เมือถึงบนยอดเขา จะมีเจดีญื 108 องค์ ซึ่งสร้างโดยสมเด็จพระราชินี อาชิ ดอร์จี วังโม วังชุก ในรัชกาลที่ 4  และจะเป็นจุดชมวิวแนวเทือกเขาหิมาลัยได้ และมีร้านกาแฟให้ท่านได้พักผ่อน ชมวิวได้

 

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์ภูฏานมาอย่างยาวนาน และเป็นบริษัทที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวภูฏานมากที่สุดในประเทศ ติดตามเราได้ทาง facebook