Faisal-Mosque-Pakistan

Faisal-Mosque-Pakistan

มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยสร้างเสร็จและเปิดให้เข้าใช้ในปี ค.ศ. 1987

มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สามารถจุคนได้เต็มความจุถึง 300,000 คน โดยสร้างเสร็จและเปิดให้เข้าใช้ในปีค.ศ. 1987 ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด สร้างโดยกษัตริย์ไฟซาลแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบีย โดยใช้เงินในการสร้างกว่า 120 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ

Both comments and trackbacks are currently closed.