ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน 2565 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของราคา เนื่องจากวันที่ 20 มิถุนายน รัฐบาลภูฏานได้กำหนดค่าเข้าประเทศ หรือค่าบำรุงและพัมนาประเทศ ( Sustainable Development Fee ) SDF เพิ่มขึ้นจาก 65 USD ต่อคน ต่อคืน เป็น 200 USD ต่อคน ต่อคืน ทำให้ค่าทัวร์ภูฏานเพิ่มขึ้นอย่างมาก  และ ค่า SDF นี้ยังไม่รวมค่าบริการทัวร์ ค่าที่พัก ค่ารถ ค่าไกด์ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้จากการที่น้ำมันมีการขึ้นราคาทำให้ค่าตั๋วเครื่องบินไปภูฏานราคาเพิ่มขึ้นเป้นประมาณ 30,000 กว่าบาท

แนวโน้มและทิศทางของทัวร์ภูฏาน

จากการขึ้นค่า SDF ของทางรัฐบาลภูฏานทำให้ แนวโน้มและทิศทางของทัวร์ภูฏาน คาดว่าจะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากมาย  นอกจากการเก็บค่า SDF จากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วทางรัฐบาลยังได้เพิ่มการเก็บค่าเข้าประเทศจากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคหลักอย่างอินเดียและบังคลาเทศเป็นคืนละ 1,200 รูปี ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคลดลงอีกอย่างแน่นอน

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประเทศภูฏาน ต้าซอง ภูฏาน

ค่าทัวร์ภูฏาน 2565

คาดว่าค่าทัวร์ภูฏาน 2565 สำหรับทัวร์ 5 วัน 4 คืน น่าจะตกประมาณ 80,000 – 90,000 บาท ต่อคน สำหรับที่พักระดับ 3 ดาว ถ้าเป้นที่พัก ระดับ 4 – 5 ดาว จะตกประมาณ 100,000 บาท ต่อคน ค่าทัวร์ระดับนี้ถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับทัวร์แค่ 5 วัน 4 คืน จากที่เราเคยไปภูฏานในปี 2014 ที่มีโปรโมชั่นเพียง 39,999 บาท

ทัวร์ภูฏาน 2565
ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน 2565

 

บทความน่าอ่าน