ทัวร์อียิปต์ล่องเรือแม่น้ำไนล์

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 10 วัน

พรีเมียมทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์  10 วัน 2566   เที่ยวครบ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ เที่ยวไคโร เก่า และ ช้อปปิ้งตลาดข่าน บินลง อัสวาน ชมหมู่บ้านนูเบียน เสาโอเบลิสก์ที่ยังไม่เสร็จ วิหาร ฟิลเล  และที่สำคัญ ชมวิหาร อาบู ซิมเบล ล่องเรือแม่น้ำไนล์  5 ดาว Deluxe พัก 3 คืน ชม คอม ออมโบ เอ็ดฟู ลุกซอร์ หุบเขากษัตริย์  วิหารฮัทเชปสุต วิหารลุกวอร์ คาร์นัค ก่อนบินกลับไคโร ชมปิรามิดขั้นบรรได รูปปั้นฟาโรห์รามเสสที่ 2  มหาปิรามิด สฟิงค์  และปิดท้านยด้วยอเล็กซานเดรีย เลือกที่พักได้ตั้งแต่ 4 – 5 ดาว เลือกเรือได้ตั้งแต่ 5 ดาวถึง 5 ดาว Deluxe ไกด์เก่ง อาหารคัดอย่างดี มีอาหารไทยให้ทาน ทีมงานคุณภาพ ไม่ต้องกังวลกับแขก มั่นใจการบริการ

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 10 วัน

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 10 วัน

เรือ 5 ดาว
฿ สอบถาม
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 8 คืน
  • สายการบิน : Emirate หรือ Egypt Air
  • ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 10 วัน

ทัวร์อียิปต์ คุ้มค่าแน่นอน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - ไคโร

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันแรกของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

ไคโร

ออกเดินทางสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ที่เก็บพระมหาสมบัติของฟาโรห์ตุตันคาเมน ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ
ชมพิพิธภัณฑ์ด้านความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ The National Museum of Egyptian Civilization ชมมัมมี่ของ ฟาโรห์และของราชินี ชมเมืองเก่าชิดาเทล ป้อมปราการโบราณที่สร้างบนเนินเขา
ชม มัสยิดสุลต่าน มูฮัมหมัด อาลี ฮัทซัน
วันที่สองของการเดินทาง
วันที่สามของการเดินทาง

ไคโร - อัสวาน

ออกเดินทางสู่เมือง อัสวาน โดยสายการบินอียิปต์ แอร์
ชม วิหารแห่งฟิเล (Philae Temple) ตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์
ชมเสาหินโอเบลิสก์ ( Unfinished Obelisk ) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ
ชมหมู่บ้านนูเบียน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของอัสวาน เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันเหมาะสำหรับการถ่ายรูปและชมวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง
วันที่สามของการเดินทาง
วันที่สี่ของการเดินทาง

อัสวาน - อาบู ซิมเบล - อัสวาน

ชม วิหารอาบูซิมเบล อายุเก่าแก่กว่า 3,100 ปี
ชมวิหารพระนางเนเฟอตารี ซึ่งฟาโรห์รามเซสที่ 2 สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่มเหสีเอกของพระองค์ ออกเดินทางสู่อัสวาน เช็คอินเรือล่องแม่น้ำไนล์ระดับ 5 ดาว ล่องเรือเฟลุกกะ ซึ่งเป็นเรือที่ใช้เป็นพาหนะในการค้าขายในสมัยโบราณ ที่แล่นโดยใช้แรงลม ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ พักค้างคืนบนเรือ 3 คืน
วันที่สี่ของการเดินทาง
วันที่ห้าของการเดินทาง

อัสวาน - คอม ออมโบ - เอ็ดฟู - ลุกซอร์

นำชม คอมออมโบ เทวสถานอันเป็นศิลปะแบบกรีกโรมันที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศอียิปต์
ชมวิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหาร อียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด ออกเดินทางสู่เมืองลุกซอร์
วันที่ห้าของการเดินทาง
วันที่หกของการเดินทาง

ลุกซอร์

หุบผากษัตริย์ บริเวณหน้าผาธีบัน ภูเขาหินทรายสีแดง ซึ่งฟาโรห์ใช้เป็นสุสานฝังพระศพ
ชม วิหารเดลบาฮารี อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเชปซุท
ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูงถึง 20 เมตร
ชม มหาวิหารคาร์นัค ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชม วิหารลักซอร์ ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอามอน–รา กษัตริย์แห่งเทพวิหาร
วันที่หกของการเดินทาง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ลุกซอร์ - ไคโร - ปิรามิด

ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร CAIRO โดยสายการบิน อียิปต์แอร์
เดินทางสู่ที่ราบกีซา ชมมหาพีรามิด นำท่านขี่อูฐ
ชมสฟิงซ์ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็น พระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต และ VALLEY TEMPLE นำท่านชมศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส
ชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
วันที่แปดของการเดินทาง

ไคโร - อเล็กซานเดรีย- ไคโร

เดินทางไปเมืองอเล็กซานเดรีย
ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย
ผ่านชมเสาปอมปีย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์
ชม โรงละครโรมันกลางแจ้ง ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี
ชมป้อม QAIT BAY ซึ่งป้อมปราการนี้ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของประภาคารฟารอส ออกเดินทางกลับสู่ไคโร
วันที่แปดของการเดินทาง
วันที่เก้าของการเดินทาง

ซัคคารา - เมมฟิส - ไคโร - กรุงเทพฯ

นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ ซัคคาร่า (Sakkara) ชมพีรามิดขั้นบันได (Step Pyramid)
ชมเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอะลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเซสที่ 2
ช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี
เดินทางสู่ สนามบิน ไคโร
วันที่เก้าของการเดินทาง
วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
วันที่สิบของการเดินทาง
ทัวร์อียิปต์ล่องแม่น้ำไนล์ 10 วัน

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Hotel Selected
ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 ดาว 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Deluxe Hotels
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
2 ประเทศ 8 วัน

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์อียิปต์ แพคเกจอียิปต์ มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook