ทัวร์อียิปต์ล่องเรือแม่น้ำไนล์

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 10 วัน

พรีเมียมทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์  10 วัน 2566   เที่ยวครบ ตั้งแต่เหนือจรดใต้ เที่ยวไคโร เก่า และ ช้อปปิ้งตลาดข่าน บินลง อัสวาน ชมหมู่บ้านนูเบียน เสาโอเบลิสก์ที่ยังไม่เสร็จ วิหาร ฟิลเล  และที่สำคัญ ชมวิหาร อาบู ซิมเบล ล่องเรือแม่น้ำไนล์  5 ดาว Deluxe พัก 3 คืน ชม คอม ออมโบ เอ็ดฟู ลุกซอร์ หุบเขากษัตริย์  วิหารฮัทเชปสุต วิหารลุกวอร์ คาร์นัค ก่อนบินกลับไคโร ชมปิรามิดขั้นบรรได รูปปั้นฟาโรห์รามเสสที่ 2  มหาปิรามิด สฟิงค์  และปิดท้านยด้วยอเล็กซานเดรีย เลือกที่พักได้ตั้งแต่ 4 – 5 ดาว เลือกเรือได้ตั้งแต่ 5 ดาวถึง 5 ดาว Deluxe ไกด์เก่ง อาหารคัดอย่างดี มีอาหารไทยให้ทาน ทีมงานคุณภาพ ไม่ต้องกังวลกับแขก มั่นใจการบริการ

ทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 10 วัน

เรือ 5 ดาว
฿ สอบถาม
 • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
 • จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 8 คืน
 • สายการบิน : Emirate หรือ Qatar Airways
 • ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 10 วัน

ทัวร์อียิปต์ คุ้มค่าแน่นอน

แกรนด์ อียิปต์ 10 วัน

ถิ่นอารยธรรมเก่ากว่าห้าพันปี

 ไคโร -อาบูซิมเบล – คอมออมโบ – เอ็ดฟู – อัสวาน – ลุคซอร์  – อเล็กซานเดรีย

 ข้อดีของโปรแกรมนี้

 • เที่ยวครบ อียิปต์ เหนือ ใต้
 • ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
 • พักค้างคืน บนเรือ 5 ดาว 3 คืน
 • เลือกที่พักได้ 4 – 5 ดาว
 • อาหารดี ส่วนใหญ่ทานในโรงแรม
 • ไกด์ท้องถิ่นมืออาชีพ
 • เลือกสายการบินได้

วันแรกของการเดินทาง                         กรุงเทพฯ –ไคโร

21.30 น.       เช็คอินที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ ชั้น 4

 

วันที่สองของการเดินทาง                                  ไคโร

01.05 น.       ออกเดินทางสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 385 

05.00 น.       ถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.10 น.       ออกเดินทางต่อสู่ไคโร โดย สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 927

10.25 น.       เดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ที่เก็บพระมหาสมบัติของฟาโรห์ตุตันคาเมน ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำที่ใช้สำหรับสวมลงบนร่างมัมมี่ของพระองค์
 • พิพิธภัณฑ์ด้านความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ The National Museum of Egyptian Civilization ซึ่งรวบรวมเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำท่าน ชมมัมมี่ของ ฟาโรห์และของราชินี ซึ่งปกครองอียิปต์ในยุคโบราณ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Steigenberger Pyramid Cairo หรือระดับเดียวกัน

วันที่สามของการเดินทาง                               ไคโร – ซัคคารา – เมมฟิส

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ ซัคคาร่า (Sakkara)

 • ชมพีรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีรามิดในยุคต่อมา

ชม เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี

 • ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอะลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเซสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ชมชิตาเดล ป้อมปราการโบราณที่สร้างบนเนินเขา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ภายในบริเวณป้อม
 • มัสยิดสุลต่าน มูฮัมหมัด อาลี ฮัทซัน สุเหร่าหินอ่อนอันสวยงาม
  • น. ออกเดินทางสู่เมือง อัสวาน โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ Egypt Air เที่ยวบินที่ MS 84

20.15.         ถึงสนามบินเมืองอัสวาน Aswan

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

                 จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Movenpick  Aswan  

 

วันที่สี่ของการเดินทาง                 อัสวาน – อาบูซิมเบล – อัสวาน

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

04.00          นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อาบูซิมเบลโดยรถบัส

 • ชม วิหารอาบูซิมเบล อายุเก่าแก่กว่า 3,100 ปีที่ฟาโรห์รามเซสที่ 2 มหาราชสร้าง
 • ชมวิหารพระนางเนเฟอตารี ซึ่งฟาโรห์รามเซสที่ 2 สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่มเหสีเอกของพระองค์

10.45 น.       ออกเดินทางสู่อัสวาน

                 เดินทางถึงอัสวาน เช็คอิน เรือ 5 ดาว พักค้างคืนบนเรือ 3 คืน

รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือที่พัก Steigenberger Legacy 

 • ล่องเรือเฟลุกกะ ซึ่งเป็นเรือที่ใช้เป็นพาหนะในการค้าขายในสมัยโบราณ ที่แล่นโดยใช้แรงลม

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ

วันที่ห้าของการเดินทาง                        อัสวาน – คอมออมโบ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

 • ชม วิหารแห่งฟิเล (Philae Temple) ตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมี สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทวีไอซิส
 • นำชมหมู่บ้านนูเบียน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของอัสวาน เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันเหมาะสำหรับการถ่ายรูปและชมวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือที่พัก

         ออกเดินทางสู่ คอมออมโบ    

 • ชม คอมออมโบ เทวสถานอันเป็นศิลปะแบบกรีกโรมันที่ยังหลงเหลืออยู่ในประเทศอียิปต์ อีกทั้งวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บมัมมี่จระเข้ ชมวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค และวิหารเทพเจ้ฮาโรเอริส

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ

 

วันที่หกของการเดินทาง                        คอมออมโบ – เอ็ดฟู – ลุกซอร์

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่บนเรือ

 • ชมวิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหาร อียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงามเที่

รับประทานอาหาร กลางวันบนเรือ

ออกเดินทางสู่เมืองลุกซอร์

 • ชม วิหารลักซอร์ ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอามอน–รา กษัตริย์แห่งเทพประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมาสลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่2 และมเหสีราชินีเนเฟอตารี

รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง                       ลุกซอร์

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่บนเรือ

 • ชม หุบผากษัตริย์ ซึ่งฟาโรห์ใช้เป็นสุสานฝังพระศพ และสมบัติล้ำค่ามากมาย โดยใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับโดยภายใน จะทำเป็นทางเดินเป็นช่วง ๆ และห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
 • ชม วิหารเดลบาฮารี อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเชปซุท
 • นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ เป็นวิหารที่ใช้ฝั่งพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3

เที่ยง           รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตราคาร

 • ชม มหาวิหารคาร์นัค ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเนื้อที่เฉพาะตัวมหาวิหารเอกหลังเดียวก็มีอาณาบริเวณถึง 60 เอเคอร์

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Steigenberger Achti หรือระดับเดียวกัน  

 

วันที่แปดของการเดินทาง                      ลุกซอร์ – ไคโร – ปิรามิด

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่บนเรือ

นำท่านเดินทางสู่สนามบินลักซอร์

09.30 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร CAIRO โดยสายการบิน Nile Air  เที่ยวบิน NP 72

10.40 น.       ถึงสนามบินกรุงไคโร

เดินทางสู่ที่ราบกีซา ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ซึ่งชาวอียิปต์โบราณถือว่าเป็นดินแดนที่ชาวอียิปต์โบราณจะใช้ชีวิตหลังความตาย

 • ชมมหาพีรามิดหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่และคงสภาพอยู่อย่างเกือบสมบูรณ์เป็นที่ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง
 • นำท่านขี่อูฐ จากบริเวณจุดชมวิว

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ชม สฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็น พระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต
 • Valley Temple สถานที่ประกอบพิธีศพและทำมัมมี่

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Steigenberger Pyramid Cairo

 

วันที่เก้าของการเดินทาง                       ไคโร – อเล็กซานเดรีย – ไคโร

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์

 • ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลางที่เป็นสุสานเก็บรักษาและทำมัมมี่ของพวกโรมันในอดีต
 • ผ่านชมเสาปอมปีย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร
 • ชม โรงละครโรมันกลางแจ้ง ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่จักรวรรดิโรมันทิ้งไว้

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Fish Market

 • ชมป้อม QAIT BAY ซึ่งป้อมปราการนี้ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของประภาคารฟารอส อันเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

                  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สบาย ๆ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ไคโร

วันที่สิบของการเดินทาง                        กรุงเทพฯ

00.40 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 926 

06.10 น.       ถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น.       ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372

18.40 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

—————————————————————-

**รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

ทัวร์อียิปต์ล่องแม่น้ำไนล์ 10 วัน

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์อียิปต์ แพคเกจอียิปต์ มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook

ทัวร์โปรโมชั่น

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เส้นทางแปลกใหม่หลากหลายเส้นทาง เน้น ความสะดวกสบายและ ไม่จัดทัวร์ที่เร่งรีบ  เราให้บริการทั้งแพคเกจเดินทางเองได้ทุกวัน และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งกรุ๊ปเหมา นอกจากนี้เรายังรับทำแลนด์ให้กับบริษัททัวร์ด้วยกัน