ทัวร์จอร์แดน 7 วัน

ทัวร์จอร์แดน 7วัน

พักผ่อนสบายๆกับทัวร์จอร์แดน 7 วัน 2566 เที่ยว เพตรา  พัก Martian Tent ที่ วาดิรัม นั่งรถ 4 x 4  3 ชั่วโมง จนถึง Rock bridge  เพื่อให้เที่ยวได้ครบ สัมผัส เดดซี เที่ยว เจอราช อัมมาน  โรงแรมเลือกได้ 4 – 5 ดาวออกเดินทางเองได้ทุกวัน ทัวร์ส่วนตัว มั่นใจมืออาชีพเรื่องจอร์แดน และทีมงานจากทางจอร์แดน ไม่ต้องทำ Jordan Pass ทางเราจัดทำวีซ่าให้ ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องเส้นทาง  สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

อัมมาน – เมาท์เนโบ- มาดาบา – เพตร้า – วาดิรัม –  เดดซี  – นครกรีกโรมันเจอราช

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน

฿ 46,999
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : RJ หรือ Qatar Airways
  • ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ยอดนิยม
ทัวร์จอร์แดน 7 วัน

โปรแกรมทัวร์จอร์แดน 7 วัน

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน คุ้มค่าแน่นอน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - อัมมาน

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันแรกของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

อัมมาน –เมาท์ เนโบ – มาดาบา– เพตรา

ออกเดินทางสู่ อัมมาน
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
เดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก นำท่านชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ ชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่
ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ
ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน
เดินทางสู่นครเพตร้า(PETRA)หรือนครศิลาทรายสีชมพู
วันที่สองของการเดินทาง
วันที่สามของการเดินทาง

เพตรา - วาดิรัม

นำท่านชมนครเพตรา
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (EL KHAZNEH) ชมวิหาร บ้านเรือน โบสถ์ประจำเมือง สุสาน โรงละครโรมัน ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)

พัก SUN CITY CAMP MARTIAN TENT ห้องพัก สไตล์โดมกระจก อิสระให้ท่านพักผ่อน จิบชาหรือกาแฟสไตล์เบดูอิน หรือ เลือกขี่อูฐชมวิวบริเวณแคมป์
วันที่สามของการเดินทาง
วันที่สี่ของการเดินทาง

วาดิรัม - เดดซี

นั่งรถ Jeep 4x4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
ออกเดินทางสู่ทะเลเดดซี จุดที่ต่ำทีสุดในโลก ซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล
วันที่สี่ของการเดินทาง
วันที่ห้าของการเดินทาง

เดดซี - อัมมาน

อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือลงเล่นน้ำตามอัธยาศัย เดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน(AMMAN) นครที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านการปกครองหลายชนเผ่า ผ่านชมสุเหร่าอับดุลเลาะห์, ตึกทำเนียบรัฐสภา และเลือกซื้อของที่ตลาดพื้นเมือง
วันที่ห้าของการเดินทาง
วันที่หกของการเดินทาง

อัมมาน – เจอราช – อัมมาน - กรุงเทพฯ

ชมป้อมปราการแห่งนครอัมมาน (CITADEL) เพื่อชมวิวของเมืองอัมมาน, วิหารเฮอร์คิวลิส, ชมโรงละคร (THEATRE)

ชมเมืองเจอราช (JERASH CITY) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
วันที่หกของการเดินทาง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
ทัวร์จอร์แดน 7 วัน

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Hotel Selected
ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 ดาว 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Deluxe Hotels
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
2 ประเทศ 8 วัน

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์จอร์แดน แพคเกจจอร์แดน มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook