ทัวร์จอร์แดน 7 วัน

ทัวร์จอร์แดน 7วัน

พักผ่อนสบายๆกับทัวร์จอร์แดน 7 วัน 2566 เที่ยว เพตรา  พัก Martian Tent ที่ วาดิรัม นั่งรถ 4 x 4  3 ชั่วโมง จนถึง Rock bridge  เพื่อให้เที่ยวได้ครบ สัมผัส เดดซี เที่ยว เจอราช อัมมาน  โรงแรมเลือกได้ 4 – 5 ดาวออกเดินทางเองได้ทุกวัน ทัวร์ส่วนตัว มั่นใจมืออาชีพเรื่องจอร์แดน และทีมงานจากทางจอร์แดน ไม่ต้องทำ Jordan Pass ทางเราจัดทำวีซ่าให้ ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องเส้นทาง  สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

อัมมาน – เมาท์เนโบ- มาดาบา – เพตร้า – วาดิรัม –  เดดซี  – นครกรีกโรมันเจอราช

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน

฿ โปรดสอบถาม
 • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
 • จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : RJ หรือ Qatar Airways
 • ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ยอดนิยม
ทัวร์จอร์แดน 7 วัน

โปรแกรมทัวร์จอร์แดน 7 วัน

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน คุ้มค่าแน่นอน

ในกรณีที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา โปรแกรมทัวร์จอร์แดน 7 วันซึ่งรวมที่เที่ยวครบ และชมเพตรา เต็มวัน เป็นโรปแกรมที่ไม่เร่งรีบ สามารถเลือกที่พักได้ตั้งแต่ 3 – 5 ดาว เดินทางได้เองตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป ราคาขึ้นกับจำนวนผู้เดินทาง ที่พัก อาหาร สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ยินดีให้คำปรึกษาเส้นทาง

โปรแกรมทัวร์จอร์แดน 7 วัน

ข้อดีของโปรแกรมนี้

 • เที่ยวครบ เดดซี วาดิรัม เจอราช อยู่เพตรา เต็มวัน
 • เลือกที่พักได้ตั้งแต่ 3 – 5 ดาว Deluxe
 • พัก Martian Tent ที่ วาดิรัม
 • ออกเดินทางเองได้ทุกวัน

รายละเอียดการเดินทาง 

วันแรกของการเดินทาง                               กรุงเทพฯ – อัมมาน

23.30          เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน การ์ต้าแอร์เวย์ ชั้น 4

วันที่สองของการเดินทาง                       อัมมาน – เจอราช

02.30          ออกเดินทางสู่ โดฮา โดย สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 837

05.30          ถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.10          ออกเดินทางต่อสู่อัมมาน โดย สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 402

12.15          เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ( จะมีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับและนำท่านทำวีซ่า และตรวจคนเข้าเมือง  

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย            จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก

นำท่านชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้

จากนั้น          นำท่านชมเมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก

 • ชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม
 • เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส
 • ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ
 • ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส

เดินทางสู่นครเพตร้า(PETRA)หรือนครศิลาทรายสีชมพู เป็นเมืองที่สลักขึ้นจากภูเขาหินอ่อน สีเทาอมชมพูให้เป็นเมือง วัง โรงละคร ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ตั้งอยู่กลางวงล้อมของหุบเขา เป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่า ชาวนาบาเทียน(NABATAEANS)

วันที่สามของการเดินทาง                           เพตรา

นำท่านชมนครเพตรา นำท่านเดินชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง

 • ชมความสวยงามของช่องเขาทั้งสองด้านที่สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ The SiQ
 • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (EL KHAZNEH)
 • Street of the Façade ถนนที่ประกอบด้วยวิหาร บ้านเรือน โบสถ์ประจำเมือง สุสาน โรงละครโรมัน ฯลฯ  
 • The Royal Tomb วิหารหลวงของอดีตกษัตริย์ของ นาบาเทียน
 • The Colonnaded street ถนนที่หลงเหลือเสาของพวกโรมัน
 • อิสระให้ท่านชมความงามของนครเพตรา นำท่านเดินทางต่อด้วยลา จนถึง The Monastery สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของนาบาเทียน และต้องไปเยือนรองจาก Treasury

วันที่สี่ของการเดินทาง                         เพตรา -วาดิรัม

 • ชม Little Petra สร้างโดยชาวนาเบเทียน แต่ขนาดเล็กกว่า

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์

 • นำท่านนั่งรถ Jeep 4×4 3 ชั่วโมง จนถึง The Rock bridge ที่สวยงามและเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
 • นำท่านขี่อูฐชมบรรยากาศ ท่ามกลางทะเลทราย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Bubble luxotel

ห้องพัก สไตล์โดมกระจก MARTIAN TENT หรือ Bubble Tent

วันที่ห้าของการเดินทาง                        วาดิรัม – เดดซี

 • ออกเดินทางสู่ทะเลเดดซี
 • เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)

วันที่หกของการเดินทาง                        เดดซี  – อัมมาน – กรุงเทพฯ

 • ชมเมืองเจอราช (JERASH CITY) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตศักราช ชมซากปรักหักพังที่ยังคงมีกลิ่นอายของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันและมีความสมบูรณ์แบบที่สุดเช่น สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินผ่านประตูทางทิศใต้หรือประตูแห่งชัยชนะ (SOUTH GATE) เป็นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต ชมโรงละคร (ROMAN THEATRE) ที่จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน ชมวิหารอาร์ทีมีส (TEMPLE OF ARTEMIS) เทพีแห่งความรักและความสงบสุข ชมจตุรัสใจกลางเมืองและตลาดร้านค้าโบราณ
 • จากนั้น ชมป้อมปราการแห่งนครอัมมาน (CITADEL) เพื่อชมวิวของเมืองอัมมาน, วิหารเฮอร์คิวลิส, ชมโรงละคร (THEATRE) สมัยโรมันซึ่งสามารถจุคนดูได้ถึง 5,000 คนและผ่านชม พระราชวังของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันชมย่านที่อยู่อาศัยของคนรวยและคนจน ตลาดพื้นเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวท้องถิ่น และเมืองทันสมัยแห่งใหม่

จากนั้นได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอัมมาน

20.30          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 401

23.10          ถึงสนามบินโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เจ็ดของการเดินทาง             กรุงเทพฯ

02.00          ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 834

13.00           เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

********************************************

หมายเหตุ :

* รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์จอร์แดน แพคเกจจอร์แดน มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook

ทัวร์โปรโมชั่น

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เส้นทางแปลกใหม่หลากหลายเส้นทาง เน้น ความสะดวกสบายและ ไม่จัดทัวร์ที่เร่งรีบ  เราให้บริการทั้งแพคเกจเดินทางเองได้ทุกวัน และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งกรุ๊ปเหมา นอกจากนี้เรายังรับทำแลนด์ให้กับบริษัททัวร์ด้วยกัน