ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน 2565, เที่ยวเนปาล, แพคเกจเนปาล,เที่ยวเนปาลด้วยตัวเอง

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์

แพคเกจทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืนโดยสายการบินไทยสไมล์ 2566  บินตรง ชมเมืองมรดกโลกที่สวยงามในหุบเขา นครกาฐมาณฑุ ชมเมืองปาทัน  ชมเมืองบัคตาปูร์ อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้ ชมเมืองโภคารา ชมความงามของแนวเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสความงามยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ซารังก็อต  

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน

กาฏมาณฑุ โภคารา
฿ 30,500
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : ไทยสไมล์
  • ราคาไม่รวมตั๋วไทยสไมล์
ยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์ เนปาล 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เนปาล คุ้มค่าแน่นอน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - กาฏมาณฑุ

ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดย สายการบินไทย
สักการะ มหาเจดีย์เพาธนาถ (BODHANATH) เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล
เดินทางสู่ วัด พุทธนิกันธา ซึ่งที่นี่มีรูปแกะสลักพระวิษณุจากหินสีดำบรรทมอยู่ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา จันทคีรี ให้ท่านได้ชมวิวของแนวเทือกเขาหิมาลัย และเมือง กาฐมาณฑุ
วันแรกของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

กาฏมาณฑุ - โภคารา

เดินทางสู่เมืองโปครา นำชมหมู่บ้านพื้นเมืองโบราณ บันดิปูร์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่า เนวารี
ชม (David’s Fall) หุบเหวธรรมชาติซึ่งชาวเนปาล
เชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองใต้บาดาลจากนั้น
ล่องเรือชม ทะเลสาบ แพรวา ซึ่งมีเกาะกลางทะเลสาบ อันเป็นที่ตั้งของวิหารฮินดู
วันที่สองของการเดินทาง
วันที่สามของการเดินทาง

โภคารา - กาฏมาณฑุ -นากาก็อต

ออกเดินทางสู่ ยอดเขาซารังกอต ชมความงามของพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณเหนือเทือกเขาอันนาปูน่า
เดินทางกลับสู่นครกาฐมาณฑุโดยสายการบินภายในประเทศ
ชม วัดสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
ชมเมืองปาทัน (PATAN) เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงาม ชมจัตุรัสใจกลางเมือง ที่มีวีดล้อมรอบอยู่มากมาย ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาตัน, วัดทองคำ
เดินทางสู่ยอดเขา นากาโก๊ด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาขอบกระทะของหุบเขากาฐมาณฑุ
วันที่สามของการเดินทาง
วันที่สี่ของการเดินทาง

บัคตาปูร์ - กาฏมาณฑุ

ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องนอนของท่าน ชมเมืองมรดกโลก เมืองบัคตาปูร์ ชมประตูทองคำ ของพระราชวังแห่งมัลละกษัตริย์ภายในประดิษฐานวัดพระแม่อุมาเทวี ชมสระนาคบาศ ชมเมืองตามตรอกซอกซอยที่ล้อมรอบด้วยบ้านเมืองที่แกะสลักประตู และหน้าต่างที่เก่าแก่ จากนั้นเดินทางต่อสู่นครกาฐมาณฑุ
ชม พระราชวังโบราณของนครกาฐมาณฑุ และบริเวณชุมชนหนุมาณโธก้า ชมเทวสถานของกุมารี
ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล (THAMEL) ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย
วันที่สี่ของการเดินทาง
วันที่ห้าของการเดินทาง

กาฏมาณฑุ - กรุงเทพฯ

นำท่านชมวัดฮินดู วัดปศุปาตินาถ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสไมล์
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
วันที่ห้าของการเดินทาง
ทัวร์เนปาล 5 วัน 4 คืน 2565, เที่ยวเนปาล, แพคเกจเนปาล,เที่ยวเนปาลด้วยตัวเอง

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Hotel Selected
ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 ดาว 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Deluxe Hotels
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
2 ประเทศ 8 วัน

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เนปาลมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook