เที่ยวจอร์แดน

เที่ยวจอร์แดน 8 วัน

พักผ่อนและตื่นตาตื่นใจกับเที่ยวจอร์แดน 8 วัน 2566 เที่ยว เพตรา  พัก Matien Tent ที่ วาดิรัม สัมผัส เดดซี เที่ยว เจอราช อัมมาน  โรงแรมเลือกได้ 4 – 5 ดาวออกเดินทางเองได้ทุกวันมั่นใจมืออาชีพเรื่องจอร์แดน ยินดีให้คำปรึกษาเส้นทาง 

อัมมาน – เมาท์เนโบ- มาดาบา – เพตร้า – วาดิรัม –  เดดซี  นครกรีกโรมันเจอราช

ทัวร์เที่ยวจอร์แดน 8 วัน

฿
 • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
 • จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
 • สายการบิน : Royal Jordanian
 • ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ยอดนิยม
เที่ยวจอร์แดน

โปรแกรมเที่ยวจอร์แดน 8 วัน

เที่ยวจอร์แดน คุ้มค่าแน่นอน

โปรแกรมทัวร์จอร์แดน 8 วัน

Hi Light ของโปรแกรมนี้

 • 4 WD 3 ชั่วโมง ชมวิว Rock Bridge
 • พักค้างคืนที่ Dead Sea มีเวลาเล่นน้ำสบายๆ
 • ไกด์พูดภาษาไทย พาทัวร์ ( ต้องจองแต่เนิ่นๆ )
 • เที่ยวเพตราเต็มวัน นั่งลาถึง The Monastery

 

วันแรกของการเดินทาง                                   กรุงเทพฯ – อัมมาน

21.30          คณะเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์ ชั้น 4

วันที่สองของการเดินทาง               อัมมาน –เมาท์ เนโบ – มาดาบา– เพตรา

00.20          ออกเดินทางต่อสู่อัมมาน โดย สายการบินโรยัล จอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ RJ 183

05.50          เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน

( จะมีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับและนำท่านทำวีซ่า และตรวจคนเข้าเมือง )

07.00          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Hyatt Amman

จากนั้น          นำท่านชมเมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก

 • ชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม
 • เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส
 • ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ
 • ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส

เดินทางสู่นครเพตร้า(PETRA)หรือนครศิลาทรายสีชมพู เป็นเมืองที่สลักขึ้นจากภูเขาหินอ่อน สีเทาอมชมพูให้เป็นเมือง วัง โรงละคร ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ตั้งอยู่กลางวงล้อมของหุบเขา เป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่า ชาวนาบาเทียน(NABATAEANS)

วันที่สามของการเดินทาง                       นครเพตรา

นำท่านชมนครเพตรา นำท่านเดินชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง

 • ชมความสวยงามของช่องเขาทั้งสองด้านที่สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ The SiQ
 • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (EL KHAZNEH)
 • Street of the Façade ถนนที่ประกอบด้วยวิหาร บ้านเรือน โบสถ์ประจำเมือง สุสาน โรงละครโรมัน ฯลฯ  
 • The Royal Tomb วิหารหลวงของอดีตกษัตริย์ของ นาบาเทียน
 • The Colonnaded street ถนนที่หลงเหลือเสาของพวกโรมัน
 • อิสระให้ท่านชมความงามของนครเพตรา นำท่านเดินทางต่อด้วยลา จนถึง The Monastery สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของนาบาเทียน และต้องไปเยือนรองจาก Treasury

วันที่สี่ของการเดินทาง                         เพตรา -วาดิรัม

 • ชม Little Petra สร้างโดยชาวนาเบเทียน แต่ขนาดเล็กกว่า
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์
 • นำท่านนั่งรถ Jeep 4×4 3 ชั่วโมง จนถึง The Rock bridge ที่สวยงามและเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
 • อิสระท่านขี่อูฐชมบรรยากาศ ท่ามกลางทะเลทราย ( ไม่รวมในค่าทัวร์ )
 • ห้องพัก สไตล์โดมกระจก MARTIAN TENT หรือ Bubble Tent

วันที่ห้าของการเดินทาง                        วาดิรัม – เดดซี

เดินทางสู่เครัก ชมปราสาทเครัก ปราสาทขนาดใหญ่ยุคสงคราครูเสด

ออกเดินทางสู่ทะเลเดดซี  

วันที่หกของการเดินทาง                        เดดซี – อัมมาน

 • ชม ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกว่าเป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก ซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร
 • เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)
 • เดินทางกลับสู่อัมมาน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาด

วันที่เจ็ดของการเดินทาง               อัมมาน – เจอราช –  กรุงเทพฯ

ชมเมืองเจอราช (JERASH CITY) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตศักราช

 • สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินผ่านประตูทางทิศใต้หรือประตูแห่งชัยชนะ (SOUTH GATE) เป็นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต
 • โรงละคร (ROMAN THEATRE) ที่จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน
 • ชมวิหารอาร์ทีมีส (TEMPLE OF ARTEMIS) เทพีแห่งความรักและความสงบสุข
 • ชมจัตุรัสใจกลางเมืองและตลาดร้านค้าโบราณ
 • ชมป้อมปราการแห่งนครอัมมาน (CITADEL) เพื่อชมวิวของเมืองอัมมาน, วิหารเฮอร์คิวลิส,
 • ชมโรงละคร (THEATRE) สมัยโรมันซึ่งสามารถจุคนดูได้ถึง 5,000 คน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาด

เดินทางสู่สนามบินกรุงอัมมาน

วันที่แปดของการเดินทาง              กรุงเทพฯ

01.15 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบิน โรยัล จอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ RJ 182

14.25           เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

***************************************

 

หมายเหตุ :

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

อัตราค่าบริการต่อท่าน : ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ – อัมมาน – กรุงเทพฯ

 

เที่ยวจอร์แดน

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์จอร์แดน แพคเกจจอร์แดน มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook

ทัวร์โปรโมชั่น

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เส้นทางแปลกใหม่หลากหลายเส้นทาง เน้น ความสะดวกสบายและ ไม่จัดทัวร์ที่เร่งรีบ  เราให้บริการทั้งแพคเกจเดินทางเองได้ทุกวัน และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งกรุ๊ปเหมา นอกจากนี้เรายังรับทำแลนด์ให้กับบริษัททัวร์ด้วยกัน