เที่ยวจอร์แดน

เที่ยวจอร์แดน 8 วัน

พักผ่อนและตื่นตาตื่นใจกับเที่ยวจอร์แดน 8 วัน 2566 เที่ยว เพตรา  พัก Matien Tent ที่ วาดิรัม สัมผัส เดดซี เที่ยว เจอราช อัมมาน  โรงแรมเลือกได้ 4 – 5 ดาวออกเดินทางเองได้ทุกวันมั่นใจมืออาชีพเรื่องจอร์แดน ยินดีให้คำปรึกษาเส้นทาง 

อัมมาน – เมาท์เนโบ- มาดาบา – เพตร้า – วาดิรัม –  เดดซี  นครกรีกโรมันเจอราช

ทัวร์จอร์แดน 8 วัน

ทัวร์เที่ยวจอร์แดน 8 วัน

฿ 55,999
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 5 คืน
  • สายการบิน : RJ หรือ Qatar Airways
  • ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ยอดนิยม
เที่ยวจอร์แดน

โปรแกรมเที่ยวจอร์แดน 8 วัน

เที่ยวจอร์แดน คุ้มค่าแน่นอน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - อัมมาน

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันแรกของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

อัมมาน –เมาท์ เนโบ – มาดาบา– เพตรา

ออกเดินทางสู่ อัมมาน
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
เดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก นำท่านชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ ชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่
ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ
ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน
เดินทางสู่นครเพตร้า(PETRA)หรือนครศิลาทรายสีชมพู
วันที่สองของการเดินทาง
วันที่สามของการเดินทาง

นครเพตร้า

นำท่านชมนครเพตราทั้งวัน
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (EL KHAZNEH) ชมวิหาร บ้านเรือน โบสถ์ประจำเมือง สุสาน โรงละครโรมัน ฯลฯ
วันที่สามของการเดินทาง
วันที่สี่ของการเดินทาง

เพตรา - วาดิรัม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)
นั่งรถ Jeep 4x4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
พัก SUN CITY CAMP MARTIAN TENT ห้องพัก สไตล์โดมกระจก อิสระให้ท่านพักผ่อน จิบชาหรือกาแฟสไตล์เบดูอิน หรือ เลือกขี่อูฐชมวิวบริเวณแคมป์
วันที่สี่ของการเดินทาง
วันที่ห้าของการเดินทาง

วาดิรัม - เดดซี

ออกเดินทางสู่ทะเลเดดซี จุดที่ต่ำทีสุดในโลก ซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล
วันที่ห้าของการเดินทาง
วันที่หกของการเดินทาง

เดดซี - อัมมาน

อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือลงเล่นน้ำตามอัธยาศัย เดินทางกลับสู่กรุงอัมมาน(AMMAN) นครที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ผ่านการปกครองหลายชนเผ่า ผ่านชมสุเหร่าอับดุลเลาะห์, ตึกทำเนียบรัฐสภา และเลือกซื้อของที่ตลาดพื้นเมือง
วันที่หกของการเดินทาง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัมมาน – หมู่ปราสาททะเลทราย – อัมมาน

ออกเดินทางสู่ทางตะวันออกของอัมมาน นำชมหมู่ปราสาทกลางทะเลทรายสร้างในสมัยราชวงศ์อุมเมยาด
ชมปราสาท อัล คารานา ซึ่งเป็นที่ประชุมทางการเมืองระหว่างราชวงศ์อุมเมยาด และหัวหน้าเผ่าพื้นเมือง
ชม ปราสาท คูซาย อัมรา ( Qusayr Amra ) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำชมปราสาท อัล อัสรัค ( Al Azraq ) ป้อมปราการสมัยโรมันที่ทำจากหินบะซ้อลสีดำ จ
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
วันที่แปดของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
วันที่แปดของการเดินทาง
เที่ยวจอร์แดน

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Hotel Selected
ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 ดาว 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Deluxe Hotels
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
2 ประเทศ 8 วัน

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์จอร์แดน แพคเกจจอร์แดน มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook