ทัวร์จอร์แดน 5 ดาว 9 วัน

ทัวร์จอร์แดน 5 ดาว

โปรแกรมทัวร์พักผ่อนสบายๆ ทัวร์จอร์แดน 5 ดาว  9 วัน 2567 เที่ยว เพตรา  พัก Martian Tent ที่ วาดิรัม สัมผัส เดดซี เที่ยว เจอราช อัมมาน  เลือกโรงแรม สายการบินได้เอง  ออกเดินทางเองได้ทุกวันมั่นใจมืออาชีพเรื่องจอร์แดน ยินดีให้คำปรึกษาเส้นทาง กำหนดวันเดินทางได้ 

อัมมาน – เมาท์เนโบ- มาดาบา – เพตร้า – วาดิรัม –  เดดซี – ปราสาททะเลทราย – นครกรีกโรมันเจอราช

ทัวร์จอร์แดน 5 ดาว 9 วัน

เที่ยว เพตรา 1 วันเต็ม
฿ 62,900
 • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
 • จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
 • สายการบิน : RJ หรือ Qatar Airways
 • ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์จอร์แดน 5 ดาว 9 วัน

ทัวร์จอร์แดน 5 ดาว คุ้มค่าแน่นอน

ดินแดนแห่งอารยธรรม จอร์แดน เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ห้ามพลาด มีสถานที่ให้ชมหลากหลาย การเดินทางไปทัวร์จอร์แดนสะดวกสบายและปลอดภัย ท่านสามารถเลือกทัวร์จอรืแดนได้ตั้งแต่ 3 – 5 ดาว ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่พัก และอาหารทำให้ราคาค่าทัวร์มีความแตกต่างกัน พรีมา คอนเนคชั่น ทำทัวร์จอร์แดนมาอย่างยาวนานและมั่นใจในคุณภาพ 

ทัวร์จอร์แดน 9 วัน

วันแรกของการเดินทาง                                   กรุงเทพฯ – อัมมาน

21.30          คณะเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์ ชั้น 4

วันที่สองของการเดินทาง               อัมมาน –เมาท์ เนโบ – มาดาบา– เพตรา

00.20          ออกเดินทางต่อสู่อัมมาน โดย สายการบินโรยัล จอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ RJ 183

05.50          เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน

( จะมีเจ้าหน้าที่มาต้อนรับและนำท่านทำวีซ่า และตรวจคนเข้าเมือง )

07.00          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Hyatt Amman

จากนั้น          นำท่านชมเมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก

 • ชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม
 • เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส
 • ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ
 • ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส

เดินทางสู่นครเพตร้า(PETRA)หรือนครศิลาทรายสีชมพู เป็นเมืองที่สลักขึ้นจากภูเขาหินอ่อน สีเทาอมชมพูให้เป็นเมือง วัง โรงละคร ที่อยู่อาศัย ฯลฯ ตั้งอยู่กลางวงล้อมของหุบเขา เป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่า ชาวนาบาเทียน(NABATAEANS)

วันที่สามของการเดินทาง                       นครเพตรา

นำท่านชมนครเพตรา นำท่านเดินชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง

 • ชมความสวยงามของช่องเขาทั้งสองด้านที่สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ The SiQ
 • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (EL KHAZNEH)
 • Street of the Façade ถนนที่ประกอบด้วยวิหาร บ้านเรือน โบสถ์ประจำเมือง สุสาน โรงละครโรมัน ฯลฯ  
 • The Royal Tomb วิหารหลวงของอดีตกษัตริย์ของ นาบาเทียน
 • The Colonnaded street ถนนที่หลงเหลือเสาของพวกโรมัน
 • อิสระให้ท่านชมความงามของนครเพตรา นำท่านเดินทางต่อด้วยลา จนถึง The Monastery สิ่งก่อสร้างที่สำคัญของนาบาเทียน และต้องไปเยือนรองจาก Treasury

วันที่สี่ของการเดินทาง                         เพตรา – อาควาบา -วาดิรัม

 • ชม Little Petra สร้างโดยชาวนาเบเทียน แต่ขนาดเล็กกว่า
 • ออกเดินทางสู่เมือง อควาบา ริมทะเลแดง
 • ล่องเรือท้องกระจกชมความงามใต้ท้องทะเลแดงและทรากเครื่องบินที่ทำเป็นแนวประการังใหม่
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์
 • นำท่านนั่งรถ Jeep 4×4 2 ชั่วโมง รับบรรยากาศท่องทะเลทรายที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง

ที่พัก  Memories Aicha Luxury Camp MARTIAN TENT ห้องพัก สไตล์โดมกระจก

วันที่ห้าของการเดินทาง                        วาดิรัม – เดดซี

 • นำท่านนั่งรถ Jeep 4×4 3 ชั่วโมง จนถึง The Rock bridge ที่สวยงามและเกิดขึ้นจากธรรมชาติ
 • นำท่านขี่อูฐชมบรรยากาศ ท่ามกลางทะเลทราย

นำท่านเดินทางสู่เครัก ชมปราสาทเครัก ปราสาทขนาดใหญ่ยุคสงคราครูเสด

ออกเดินทางสู่ทะเลเดดซี  

วันที่หกของการเดินทาง                      เดดซี – อัมมาน

 • นำท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลที่ถูกบันทึกว่าเป็นจุดที่ต่ำทีสุดในโลก ซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร
 • เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล และ พิสูจน์ ความจริงว่าท่านลอยตัวได้จริงหรือไม่ (การลงเล่นน้ำในทะเลนั้นมีวิธีขั้นตอนการลงเล่น และข้อควรระวังต่างๆ ควรฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์)
 • เดินทางกลับสู่อัมมาน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศับ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง               อัมมาน – แอส ซัลท์

 • นำท่านชมเมืองโบราณ แอส ซัลท์ สัมผัสบรรยากาศสบายๆในเมือง เดินเล่นชมตัวเมือง
 • ชมป้อมปราการแห่งนครอัมมาน (CITADEL) เพื่อชมวิวของเมืองอัมมาน, วิหารเฮอร์  

   คิวลิส,

 • ชมโรงละคร (THEATRE) สมัยโรมันซึ่งสามารถจุคนดูได้ถึง 5,000 คน

วันที่แปดของการเดินทาง                อัมมาน – เจอราช –  กรุงเทพฯ

 • นำท่านชม ชมปราสาท อัจลุน ซึ่งสร้างโดยพวกเบดูอินใน ศตวรรษที่ 12 และเมื่อมุสลิมได้เข้ามายึดครองก้ได้ขยายตัวปราสาทให้ใหญ่ขึ้น
 • เดินทางสู่ เมืองเจอราช (JERASH CITY) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ถูกสร้างขึ้นราว 200 ปีก่อนคริสตศักราช
 • ชมเมืองเจอราชโบราณ
 • สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินผ่านประตูทางทิศใต้หรือประตูแห่งชัยชนะ (SOUTH GATE) เป็นประตูที่ใช้เข้าสู่เมืองต่อเมื่อกองทัพรบชนะกลับมาในอดีต
 • โรงละคร (ROMAN THEATRE) ที่จุผู้ชมได้ถึง 5,000 คน
 • ชมวิหารอาร์ทีมีส (TEMPLE OF ARTEMIS) เทพีแห่งความรักและความสงบสุข
 • ชมจัตุรัสใจกลางเมืองและตลาดร้านค้าโบราณ

นำท่านเดินทางกลับสู่อัมมาน

 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาด

จากนั้นได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอัมมาน

วันที่เก้าของการเดินทาง              กรุงเทพฯ

02.15          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบิน โรยัล จอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ RJ 182

14.25           เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

***********************

 

 

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์โปรโมชั่น

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เส้นทางแปลกใหม่หลากหลายเส้นทาง เน้น ความสะดวกสบายและ ไม่จัดทัวร์ที่เร่งรีบ  เราให้บริการทั้งแพคเกจเดินทางเองได้ทุกวัน และเป็นหมู่คณะ รวมทั้งกรุ๊ปเหมา นอกจากนี้เรายังรับทำแลนด์ให้กับบริษัททัวร์ด้วยกัน

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์จอร์แดน แพคเกจจอร์แดน มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook