แพคเกจ ทัวร์เนปาล 2565, เที่ยวเนปาล, แพคเกจเนปาล,เที่ยวเนปาลด้วยตัวเอง

แพคเกจ ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน ไทยสไมล์

เที่ยวหุบเขาหิมาลัย แพคเกจ ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินไทยสไมล์ 2566  บินตรง ชมเมืองมรดกโลกที่สวยงามในหุบเขา นครกาฐมาณฑุ ชมเมืองปาทัน  ชมเมืองบัคตาปูร์ อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักไม้ ช้อปปิ้งถนน ทาเมล พักค้างคืนบนยอดเขานากาก็อต 

แพคเกจ ทัวร์เนปาล 4 วัน

ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืน

฿ 19,900
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : ไทยสไมล์
  • ราคาไม่รวมตั๋วไทยสไมล์
ยอดนิยม

โปรแกรมแพคเกจ ทัวร์เนปาล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เนปาล คุ้มค่าแน่นอน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - กาฏมาณฑุ

ออกเดินทางสู่นครกาฐมาณฑุ โดย สายการบินไทย
สักการะ มหาเจดีย์เพาธนาถ (BODHANATH) เจดีย์ชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาล
เดินทางสู่ วัด พุทธนิกันธา ซึ่งที่นี่มีรูปแกะสลักพระวิษณุจากหินสีดำบรรทมอยู่ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา จันทคีรี ให้ท่านได้ชมวิวของแนวเทือกเขาหิมาลัย และเมือง กาฐมาณฑุ
วันแรกของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

กาฏมาณฑุ -นากาก็อต

ชมวัดสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
ชม พระราชวังโบราณของนครกาฐมาณฑุ และบริเวณชุมชนหนุมาณโธก้า ชมเทวสถานของกุมารี
ชมเมืองลลิตปูร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองปาทัน (PATAN) เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงาม ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาตัน, วัดทองคำ
เดินทางสู่ยอดเขา นากาโก๊ด
วันที่สองของการเดินทาง
วันที่สามของการเดินทาง

นากาก็อต - บัคตาปูร์ - กาฏมาณฑุ

ชมพระอาทิตย์รุ่งอรุณเหนือเทือกเขาหิมาลัยจากหน้าต่างห้องนอนของท่าน ชมเมืองมรดกโลก เมืองบัคตาปูร์ ชมประตูทองคำ ของพระราชวังแห่งมัลละกษัตริย์ภายในประดิษฐานวัดพระแม่อุมาเทวี ชมสระนาคบาศ ชมเมืองตามตรอกซอกซอยที่ล้อมรอบด้วยบ้านเมืองที่แกะสลักประตู และหน้าต่างที่เก่าแก่ จากนั้นเดินทางต่อสู่นครกาฐมาณฑุ
ช้อปปิ้งย่านถนนทาเมล (THAMEL) ย่านของชาวต่างชาติมีร้านขายของมากมาย
วันที่สามของการเดินทาง
วันที่สี่ของการเดินทาง

กาฏมาณฑุ - กรุงเทพฯ

นำท่านชมวัดฮินดู วัดปศุปาตินาถ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสไมล์
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
วันที่สี่ของการเดินทาง
แพคเกจ ทัวร์เนปาล 2565, เที่ยวเนปาล, แพคเกจเนปาล,เที่ยวเนปาลด้วยตัวเอง

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Hotel Selected
ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 ดาว 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Deluxe Hotels
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
2 ประเทศ 8 วัน

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์เนปาลมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook