ทัวร์สปีติ วัลเลย์ เที่ยวสปีติ วัลเลย์

ทำไมต้องไปเยือน ไปทัวร์สปีติ วัลเลย์ ไปเที่ยวสปีติ วัลเลย์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต  สปีติ วัลเลย์ เป็นเขตที่ตัดขาดจากโลกภายนอก ในเขตเทือกเขาหิมาลัย และ มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง ที่นี่ จะมีวัดพุทธที่เก่าแก่มากมาย  นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านที่อยู่ที่สูงที่สุดในเอเชีย รวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ที่สูงที่สุดในโลก นั่นคือเหตุผลที่ควรจะไปเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต ตลอดเส้นทางการเดินทาง ท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติที่สวยงาม ชมทะเลสาบจันทรา และอุทยานแห่งชาติพิน ที่เป็นสถานที่รวบรวมพันธ์พืข และสัตว์หายากมากมาย  พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์ในแถบเทือกเขาหิมาลัยมาอย่างยาวนาน จึงมั่นใจได้ในเรื่องของการบริการ

ทัวร์สปีติ วัลเลย์,ทัวร์อินเดีย,แพคเกจอินเดีย

การเดินทางไปทัวร์สปีติ วัลเลย์

การเดินทางไปทัวร์สปีติ วัลเลย์ ควรเริ่มจากเดลลี เมืองหลวงของอินเดีย จากนั้น เดินทางโดยเครื่องบิน ไปที่รัฐ หิมาชัล ประเทศ จะมีอยู่ 3 สนามบิน  สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ คูลู แต่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ นอกจากนี้ยังมีสนามบิน ซิมลา และสนามบิน จันดีกรา ช่วงนี้สนามบิน คูลู และ ซิมลาปิดเนื่องจากโควิด 19 ทำให้สามารถเดินทางได้เพียงแค่สนามบิน จันดิกรา

ช่วงเวลาที่สามารถเดินทางไปสปีติ วัลเลย์

เราสามารถเดินทางไปเที่ยวสปีติ วัลเลย์ได้ทุกช่วงเวลาแม้กระทั่งในหน้าหนาว เพราะว่าบรรยากาสของแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกัน ได้ความสวยงามไปอีกแบบ แต่การเดินทางในหน้าหนาวการเดินทางอาจจะลำบากหน่อย และเส้นทางเข้าสู่ทะเลสาบจันทราจะปิดในหน้าหนาว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางช่วงเดือน กรกฏาคม ถึงเดือน กันยายน เพราะทุ่งหญ้าที่เขียวขจี และอากาศสบายๆ 

โปรแกรมท่องเที่ยวสปีติ วัลเลย์

ทัวร์ สปีติ วัลเลย์ 10 วันโดยการบินไทย

ใช้รถ Toyota Innova นั่งเพียงคันละ 3 ท่าน ถ้ามีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะบริการอาหารไทยในระหว่างการเดินทาง เที่ยวครบทุกเมือง ออกเดินทาง 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565 และ 15 - 24 ตุลาคม 2565 ราคาเริ่มต้น 58,999 บาท ไม่รวมค่าตั่วการบินไทย

เดินทางพร้อมกรุ๊ป 58,999 บาท

ทัวร์ สปีติ วัลเลย์ 10 วันโดยการบินไทย

ใช้รถ Toyota Innova นั่งเพียงคันละ 3 ท่าน ถ้ามีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะบริการอาหารไทยในระหว่างการเดินทาง เที่ยวครบทุกเมือง ออกเดินทาง 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565 และ 15 - 24 ตุลาคม 2565 ราคาเริ่มต้น 58,999 บาท ไม่รวมค่าตั่วการบินไทย

แพคเกจเดินทางเองเพียง 52,999 บาท

ทัวร์สปีติ วัลเลย์ คุ้มค่าแน่นอน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - เดลลี

ออกเดินทางสู่กรุงเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 315 ถึงเดลลี นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันแรกของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

เดลลี - จันดิการ์ - ซิมลา - ทาเนดา

ออกเดินทางต่อสุ่เมือง จันดิการ์ โดยสายการบิน Indigo
เดินทางต่อสุ่เมือง ซิมลา เมืองหลวงของรัฐหิมาจัลประเทศ และเป็นเมืองหลวงในฤดูร้อนเมื่ออังกฤษปกครองอินเดีย ชมตัวเมือง บนถนน เดอะมอล เดินทางต่อสู่เมือง ทาเนดา 2,350 เมตร หมู่บ้านเล็กเป็นแหล่งเกษตรกรรม ที่ปลูกแอปเปิลและผลไม้หลากหลายชนิด
วันที่สองของการเดินทาง
วันที่สามของการเดินทาง

ทาเนดา – จิตคุล - กัลป์ปา

ออกเดินทางสุ่ จิตคุล หมุ่บ้านเล็กๆซึ่งเป็นชายแดนระหว่างอินเดียกับ ทิเบต
เดินทางสู่หมู่บ้าน กัลป์ปา มีความเชื่อว่าที่นี่เป้นที่พำนักของพระศิวะในฤดุหนาว และให้ท่านชมวิวยอดเขา คินเนอร์ ไกรลาศ ซึ่งมีความสูง 6,050 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และเป็นยอดเขาที่มีความสำคัญของ ฮินดู และชาวพุทธ
วันที่สามของการเดินทาง
วันที่สี่ของการเดินทาง

กัลป์ปา - นาโก - ทาโบ

ออกเดินทางสุ่ นาโก ชมความงามของทะเลสาบ นาโก
ชมวิหาร นาโก ซึ่งเป็นวิหารที่รวม วัด 4 วัดในที่เดียวกัน เป็นสถานที่รวบรวมภาพวาดทางพุทธศาสนาไว้มากมาย เดินทางต่อสู่เมือง ทาโบ นำชมวิหาร ทาโบ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศที่ยังคงใช้งานอยู่
ชมถ้ำ ทาโบ ที่พระภิกษุใช้จำวัดในช่วงฤดูหนาว ที่นี่ต้องเดินขึ้นเขาประมาณ 200 เมตร


วันที่สี่ของการเดินทาง
วันที่ห้าของการเดินทาง

ทาโบ – ดังการ์ - หุบเขา พิน – คาซา

เดินทางสุ่ ดังการ์ ชมความงามของทะเลสาบดังการ์ ต้องเดินประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง
ชมความงามของวิหารดังการ์ วัดเก่าแก่ และเป็นวัดพุทธนิกาย เกลุกปา สร้างด้วย ดินเหนียว อิฐ และไม้
เดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติ พิน วัลเลย์ ที่นี่เป็นที่รวมพืชพันธ์ และสัตว์ป่าหายากเช่น เสือดาวหิมะ และ แพะภูเขา
เดินทางต่อสู่เมือง คาซา สูนย์กลางการค้าของหุบเขา
วันที่ห้าของการเดินทาง
วันที่หกของการเดินทาง

คาซา - คอมมิค - ฮิคคิม วิหาร คี - คาซา

เดินทางสุ่ คอมมิค หมู่บ้านที่อยู่ที่สูงที่สุดในเอเชีย 4,513 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และมีประชากรอาศัยอยุ่เพียง 84 คน
เดินทางต่อสู่ ฮิคคิม ให้ท่านส่งโพสการ์ดถึงคนที่ท่านรักจากไปรษณีย์ที่อยู่สูงที่สุดของโลก 4,440 เมตร เดินทางต่อสู่ ลังซา หมู่บ้านเล็กๆมีประชากร 134 คน และ 33 ครัวเรือนเท่านั้น ที่นี่เป็นเมืองที่มีซากฟอสซิลมากมาย
ชมพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่เหนือหมู่บ้าน เดินทางกลับสู่ คาซา
ชม วิหาร คี ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่บนความสูง 4,166 เมตร เป้นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเขตนี้เป็นที่รวบรวม ผ้าพระบท และ คัมภีร์เก่าแก่ไว้มากมาย เดินทางต่อสู่ คิปเปอร์ จากจุดนี้ท่านจะได้ถ่ายรูปวิหาร คี ที่สวยที่สุดมุมหนึ่ง
เดินทางกลับสู่ คาซา อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่หกของการเดินทาง
วันที่เจ็ดของการเดินทาง

คาซา - ทะเลสาบ จันทรา

นั่งรถผ่านจุดที่สวยที่สุด ของเส้นทางนี้ สู่ทะเลสาบจันทรา Chandratal แวะถ่ายรูป ที่ คันซุมพาส ซึ่งจะมีสถูปของเทพ คันซุม เดินทางถึงทะเลสาบ จันทรา ที่ความสูง 4,300 เมตร ที่งดงาม โดยมีทุ่งหญ้า และ ภูเขา จันทราบังกา ที่นี่เหมาะที่จะตั้งแคมป์ นอนชมดาว
วันที่เจ็ดของการเดินทาง
วันที่แปดของการเดินทาง

ทะเลสาบ จันทรา - Sonaugi - มานดี้

ออกเดินทางสู่ โซนากี ผ่าน อุโมงค์ อาตูล ที่ทำให้ประหยัดเวลาเดินทางได้ประมาณ 116 กม อุโมงค์นี้ยาวประมาณ 9 กม. ออกเดินทางต่อสุ่เมือง มานดี้
วันที่แปดของการเดินทาง
วันที่เก้าของการเดินทาง

มานดี้ – จันดิการ์ – เดลลี -กรุงเทพฯ

ออกเดินทางสู่ สนามบิน จันดิการ์ ออกเดินทางสุ่เมือง เดลลี โดยสายการบิน Vistara
ถึงสนามบินเดลลี รอต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย
วันที่เก้าของการเดินทาง
วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
วันที่สิบของการเดินทาง
ทัวร์สปีติ วัลเลย์,ทัวร์อินเดีย,แพคเกจอินเดีย

ข้อจำกัดของการท่องเที่ยวสปีติ วัลเลย์

การเดินทางในเขตพื้นที่สูงมีข้อจำกัดมากมายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวสปีติ วัลเลย์ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร 

 1. ที่นี่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัยหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ และหอบหืด ต่างๆ 
 2. การขึ้นสู่ที่สูงจะมีการขาดอ็อกซิเจนโดยทางเราได้เตรียมยาขับปัสสาวะให้ท่านในระหว่างการเดินทาง กรุณาปรึกาาแพทย์ในกรณีที่ท่านแพ้ยา
 3. เราพยายามเลือกโรงแรมที่พักที่ดีที่สุดในแต่ละสถานที่ แต่เนื่องจากข้อจำกัด ของสถานที่ และบางที่ที่พักจะเป็นแบบเต๊นท์ แต่มีห้องน้ำในตัว
 4. อาหารการกินในกรณีที่มีหัวหน้าทัวร์เดินทาง เราจะให้หัวหน้าทัวร์ทำอาหารให้ทาน

 

ทัวร์สปีติ วัลเลย์,ทัวร์อินเดีย,แพคเกจอินเดีย

สถานที่ห้ามพลาดเมือ่ไปเที่ยว สปีติ วัลเลย์

มีหลากหลายสถานที่ที่ห้ามพลาดเมื่อไปทัวร์สปีติ วัลเลยื นอกจากวัดพุทธ ชมธรรมชาติ และ ทะเลสาบ

 1. จิตคุล หมุ่บ้านเล็กๆซึ่งเป็นชายแดนระหว่างอินเดียกับ ทิเบต ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ บัสปา
 2. หมู่บ้าน กัลป์ปา มีความเชื่อว่าที่นี่เป้นที่พำนักของพระศิวะในฤดุหนาว และให้ท่านชมวิวยอดเขา คินเนอร์ ไกรลาศ ซึ่งมีความสูง 6,050 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และเป็นยอดเขาที่มีความสำคัญของ ฮินดู และชาวพุทธ
 3. นาโก ชมความงามของทะเลสาบ นาโก จากนั้นนำชมวิหาร นาโก ซึ่งเป็นวิหารที่รวม วัด 4 วัดในที่เดียวกัน เป็นสถานที่รวบรวมภาพวาดทางพุทธศาสนาไว้มากมาย
 4. ทาโบ นำชมวิหารทาโบ วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศที่ยังคงใช้งานอยู่ และชมถ้ำทาโบ ที่พระถิกาุใช้จำวัดในช่วงฤดุหนาว ต้องเดินขึ้นเขาไปประมาณ 200 เมตร
 5. ดังการ์ ชมความงามของทะเลสาบดังการ์ ต้องเดินประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง  จากนั้นชมความงามของวิหารดังการ์ วัดเก่าแก่ และเป็นวัดพุทธนิกาย เกลุกปา สร้างด้วย ดินเหนียว อิฐ และไม้
 6. คอมมิค หมู่บ้านที่อยู่ที่สูงที่สุดในเอเชีย 4,513 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และมีประชากรอาศัยอยุ่เพียง 84 คน เป้นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่ตัดขาดจากโลกภายนอก
 7. ฮิคคิม ไปรษณีย์ที่อยู่สูงที่สุดของโลก 4,440 เมตร
 8. ลังซา หมู่บ้านเล็กๆมีประชากร 134 คน และ 33 ครัวเรือนเท่านั้น และเป้นชาวพุทธนิกายศากยะ จากทิเบต ที่นี่เป็นเมืองที่มีซากฟอสซิลมากมาย และชมพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่เหนือหมู่บ้าน
 9. วิหาร คี ซึ่งมีอายุมากกว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่บนความสูง 4,166 เมตร เป้นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเขตนี้เป็นที่รวบรวม ผ้าพระบท และ คัมภีร์เก่าแก่ไว้มากมาย
 10. ทะเลสาบ จันทรา ที่ความสูง 4,300 เมตร ที่งดงาม โดยมีทุ่งหญ้า และ ภูเขา จันทราบังกา  ที่นี่เหมาะที่จะตั้งแคมป์ นอนชมดาว

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Hotel Selected
ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 ดาว 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Deluxe Hotels
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
2 ประเทศ 8 วัน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเดินทาง THINGS TO KNOW BEFORE TRAVELLING

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์ในหุบเขาหิมาลัยมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี สนใจทัวร์สปีติ วัลเลย์ ติดตามเราได้ทาง facebook

ทัวร์สปีติ วัลเลย์,ทัวร์อินเดีย,แพคเกจอินเดีย