ทัวร์ภูฏาน 2566, เที่ยวภูฏาน, แพคเกจภูฏาน,ภูฏาน,เที่ยวภูฏานด้วยตัวเอง

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน Hotel selected

ทัวร์ภูฏาน  Hotels  Selected 5 วัน 4 คืน 2566 เราคัดเลือกที่พักระดับ 4 – 5 ดาวของแต่ละเมือง   พักที่ละ 2 คืน  อาหารดี เลือกอาหารบางมื้อตามร้านยอดนิยมที่คนท้องถิ่นชื่นชอบ 

เที่ยวครบ ทิมพู ปูนาคา พาโร ขึ้นวัดตั๊กซัง เดินทางเองได้ทุกวัน  มั่นใจประสบการณ์ 

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

Hotels Selected
฿ 77,500
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
  • สายการบิน : ดรุ๊กแอร์ หรือ ภูฏาน แอร์ไลน์
ยอดนิยม

โปรแกรมทัวร์ ภูฏาน 5 วัน 4 คืน Hotels Selected

ทัวร์ภูฏาน คุ้มค่าแน่นอน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - พาโร - ทิมพู

✈ ออกเดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบิน ดรุ๊กแอร์ หรือ ภูฏานแอร์ไลน์ ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองพาโร
ชม พาโร ซอง (Paro Dzong) เดินทางสู่เมืองหลวงทิมพู (Thimphu)
แวะถ่ายรูป สำนักสงฆ์ตัมโช (Tamchoe Monastery)
ชม ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong) หรือมีชื่อเป็นทางการว่า “ตาชิโช ซอง” (Tashicho Dzong)
วันแรกของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

ทิมพู - ปูนาคา - ทิมพู

ช่องเขา “โดชูลาพาส” ( Dochula Pass) ชม สถูป ดรุค วังเกล (Druk Wangyel Chorten) หรือสถูปแห่งความเป็นสิริมงคล
ดื่มชา กาแฟและขนมว่างท่ามกลางบรรยากาศแสนสวยสุดแสนโรแมนติค ณ จุดชมวิวบนเขา
เดินทางต่อสู่ เมืองหลวงเก่าปูนาคา (Punakha)

วัดชิมิ (Chimi Lhakhang) หรือวัดแห่งการเกิด ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15

ชมความสวยงามของ ปูนาคาซอง เดินทางกลับสู่เมืองทิมพู
วันที่สองของการเดินทาง
วันที่สามของการเดินทาง

ทิมพู - พาโร

พิเศษ ทางบริษัทได้จัดเตรียมชุด “คีรา” และ “โค” ชุดประจำชาติของภูฏาน ให้ท่านได้สวมใส่เดินเที่ยว ในเมืองทิมพู
นมัสการพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับนั่งกลางแจ้ง Big Buddha
ชมเจดีย์อนุสรณ์สถาน Memorial Chorten
ชม ซิมโทกาซอง (Simtokha Dzong) ซองที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
วันที่สามของการเดินทาง
วันที่สี่ของการเดินทาง

วัดตั๊กซัง

นำท่าน เดินเท้า (หรือขี่ม้า) ขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งแบ่งการเดินออกเป็น 2 ช่วง
พักดื่มชากาแฟที่จุดชมวิวTaktshang Cafe ในช่วงที่1
(เดินประมาณ 2 ช.ม.) เข้าสู่ วัดตั๊กซัง (TaktshangLhakhang) หรือวัดถ้ำเสือ *การเดินขึ้นไปถึงวัดตั้กซัง ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ อากาศบนที่สูงเบาบาง

ชม วัดคิชู (Kichu Temple) วัดซึ่งมีอายุกว่า1,300 ปี วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน
วันที่สี่ของการเดินทาง
วันที่ห้าของการเดินทาง

พาโร - กรุงเทพฯ

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบินดรุีกแอร์ หรือภูฏานแอร์ไลน์
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ มิรู้ลืม
วันที่ห้าของการเดินทาง
ทัวร์ภูฏาน 2566, เที่ยวภูฏาน, แพคเกจภูฏาน,ภูฏาน,เที่ยวภูฏานด้วยตัวเอง

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Hotel Selected
ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 ดาว 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Deluxe Hotels
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
2 ประเทศ 8 วัน

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์ภูฏานมาอย่างยาวนาน และเป็นบริษัทที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวภูฏานมากที่สุดในประเทศ ติดตามเราได้ทาง facebook