แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน

เกาะสวรรค์บาหลี เที่ยวสบายๆ ทัวร์ส่วนตัว เลือกเดินทางเองได้ทุกวัน แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 2566 เลือกสายการบินได้ทั้ง การบินไทย และ Air Asia   เน้นที่เที่ยวใหม่ๆ ยอดนิยม เน้นเที่ยวสบายๆ มีเวลาถ่ายรูป  เลือกโรงแรมได้ตั้งแต่ 3 – 5 ดาว Deluxe เพิ่มโปรแกรมและวันเดินทางได้ให้เที่ยวได้จุใจ ยินดีให้คำปรึกษาเส้นทาง 

แพคเกจทัวร์บาหลี
ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน การบินไทย

แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน

การบินไทย
฿
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : ไทย
  • ราคาไม่รวมตั๋วการบินไทย
ยอดนิยม
แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน Air Asia

แพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน

Air Asia
฿
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
  • สายการบิน : Air Asia
  • ราคาไม่รวมตั๋ว Air Asia
ยอดนิยม

โปรแกรมแพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน Air Asia

ทัวร์บาหลี คุ้มค่าแน่นอน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ -เดนปาซาร์

ออกเดินทางสู่บาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เดนปาซาร์ ชมวัดทานาล็อต วิหารฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่
วันแรกของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

เดนปาร์ซา

พระราชวังอูบุด ซึ่งเป็นที่ประทับของราชวงศ์มาก่อน ภูเขาไฟบาร์ตู ที่หมู่บ้านกินตามณี ที่ตั้งอยู่ริมภูเขาไฟบาตูร์ที่ยังคุกรุ่น เป็นภูเขาไฟที่ดับไม่สนิทมีความสูง 5,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเลที่โอบล้อมโดยทะเลสาบบาตูร์ วัด ทัมปักซิริง บริเวณแห่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่คนพื้นเมืองนิยมมาอาบเพื่อความเป็นสิริมงคล ระบำ บารอง นาฎศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ซึ่งให้เห็นการต่อสู้อย่างไม่มีสิ้นสุดระหว่าง "บารอง" ตัวแทนของความดี สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลกกับ "รังดา” ตัวมารซึ่งมากมายด้วยเวทย์มนต์มหาศาล และแผนการชั่วร้าย
วันที่สองของการเดินทาง
วันที่สามของการเดินทาง

เดนปาร์ซา

วัดเบซากี ซึ่งตั้งอยู่ชิงภูเขาไฟ อากุง เป็นวัดที่ใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญที่สุดของบาหลี
Tirta Ganga พระราชวังเก่าทางตะวันออกของเกาะโดยได้ชื่อมาจากมีน้ำคงคาอันศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อของชาวฮินดู วัดเลมปูยัง วัดเก่าแก่ของบาหลีและประตูสู่สวรรค์ซึ่งใครมาจะต้องมาถ่ายรูป ณ จุดนี้
วันที่สามของการเดินทาง
วันที่สี่ของการเดินทาง

เดนปาร์ซา - กรุงเทพฯ

Hidden Hills Wanagiri จุดถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงทางตอนเหนือของเกาะ
Handara Gate เป็นประตูที่มีการถ่ายรูปลงโซเชียลมากที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลี ทะเลสาบ เบราตัน ทะเลสาบกลางหุบเขาที่ เบดูกุล ท่านจะได้เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้บนยอดเขาที่งดงาม
วัดอูลันดานู ที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบ ออกเดินทางจากเดนปาซาร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
วันที่สี่ของการเดินทาง

โปรแกรมแพคเกจทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน Air Asia

ทัวร์บาหลี คุ้มค่าแน่นอน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ -เดนปาซาร์

ออกเดินทางสู่บาหลี สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD396 ถึงท่าอากาศยานงูห์ราลัย เมืองเดนปาซ่าร์
GWK เพื่อชมวิวของเกาะบาหลีและชมรูปปั้นพระวิศณุใหญ่ที่สุดในบาหลี
วัดอูลูวาตู ซึ่งเป็นวัดที่สร้างและแกะสลักจากหิน ในสมัยราชวงศ์ซเล็นดราส วัดนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาหิน ขนาดใหญ่ยื่นล้ำสู่ทะเล สวยที่สุดยามพระอาทิตย์อัสดง
วันแรกของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

เบดูกูล - ทานาล็อต

Hidden Hills Wanagiri จุดถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงทางตอนเหนือของเกาะ
Handara Gate เป็นประตูที่มีการถ่ายรูปลงโซเชียลมากที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลี ทะเลสาบ เบราตัน ทะเลสาบกลางหุบเขาที่ เบดูกุล ท่านจะได้เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้บนยอดเขาที่งดงาม
วัดอูลันดานู ที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบ
วัดทานาล็อต วิหารฮินดู ซึ่งสร้างไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นวิหารโบราณ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างไว้กลางมหาสมุทร ออกเดินทางจากเดนปาซาร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
วันที่สองของการเดินทาง
วันที่สามของการเดินทาง

เบซากี - กินตามณี - อูบุด

วัดเบซากี ซึ่งตั้งอยู่ชิงภูเขาไฟ อากุง เป็นวัดที่ใหญ่ ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญที่สุดของบาหลี
ภูเขาไฟบาร์ตู ที่หมู่บ้านกินตามณี ที่ตั้งอยู่ริมภูเขาไฟบาตูร์ที่ยังคุกรุ่น เป็นภูเขาไฟที่ดับไม่สนิทมีความสูง 5,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเลที่โอบล้อมโดยทะเลสาบบาตูร์ วัดทัมปักซิริง บริเวณแห่งน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่คนพื้นเมืองนิยมมาอาบเพื่อความเป็นสิริมงคล ระบำบารอง นาฎศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ซึ่งให้เห็นการต่อสู้อย่างไม่มีสิ้นสุดระหว่าง "บารอง" ตัวแทนของความดี สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลกกับ "รังดา” ตัวมารซึ่งมากมายด้วยเวทย์มนต์มหาศาล และแผนการชั่วร้าย
วันที่สามของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

เดนปาร์ซา - กรุงเทพฯ

ออกเดินทางจากเดนปาร์ซาร์ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 399 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
วันที่สองของการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์บาหลีและอินโดเนเซียมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook

เรื่องน่ารู้ทัวร์บาหลี,เที่ยวบาหลีด้วยตัวเอง