วีซ่าภูฏาน

นักท่องเที่ยวต้องทำวีซ่าภูฏาน สำหรับท่องเที่ยวภูฏานควรทำล่วงหน้าสัก 1 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง เพื่อความสะดวกและไม่มีปัญหาในการเดินทาง

พาสปอร์ต ที่เดินทางเข้าภูฏาน ของนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถใช้ได้ทุกประเภท แต่พาสปอร์ตทั่วไปต้องทำวีซ่า และต้องเสียค่าวีซ่า 40 USD  ซึ่งไม่เกี่ยวกับค่า  Royalty fee  และ ค่าทัวร์ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นรายคืน

พาสปอร์ตสีน้ำเงิน สำหรับข้าราชการ สามารถเข้าประเทศภูฏานได้เลยถ้ามีการประชุม หรือสัมมนา กับทางรัฐบาลภูฏาน ไม่งั้นแนะนำให้ทำวีซ่าไป เพราะในวีซ่าจะระบุเมืองที่เราจะเดินทางไป  เช่นถ้าจะไปปูนาคา แต่เราถือพาสปอร์ตข้าราชการไป เราจะไปเมืองนี้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้รับอนุญาตให้ไป ต้องไปทำเรื่องขออนุญาตก่อนเดินทาง

 วีซ่าท่องเที่ยวภูฏานทำง่ายมาก

ขั้นตอนการทำวีซ่าภูฏานสำหรับ ไปเที่ยวภูฏาน ทั้งแบบ แพคเกจภูฏาน และเป็นกรุ๊ปทัวร์ภูฏาน ใช้เพียงสแกนหน้าพาสปอร์ตให้ชัดเจนก็สามารถทำได้แล้ว และต้องทำผ่านบริษัททัวร์เท่านั้น ไม่ได้ทำผ่านทางสถานทูต

เมื่อนักท่องเที่ยวได้ชำระเงินผ่านบริษัททัวร์เรียบร้อย และได้มีการชำระเงินไปยังประเทศภูฏานแล้ว วีซ่าถึงจะดำเนินการได้ ดังนั้นต้องเผื่อเวลาสำหรับทำวีซ่าด้วย

เอกสารทำวีซ่า

  1. สแกนหน้าพาสปอร์ต

ไม่ต้องใช้รูปถ่ายในการทำวีซ่าภูฏาน

คำถามที่พบบ่อยๆ เกี่ยวกับวีซ่าภูฏาน

  • พาสปอร์ตข้าราชการต้องใช้วีซ่าหรือไม่

            ในกรณีที่เดินทางเพื่องานราชการ หรือได้รับเชิญ ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่า สามารถเข้าภูฏานได้เลย  แต่ถ้าจะไป เมืองปูนาคา จะต้องขอใบอนุญาต หรือ  Permit  เพื่อเข้าปูนาคา

  • ชาวต่างชาติใช้เอกสารอะไรสำหรับยื่นวีซ่าและผ่านเอเยนต์ไทยได้หรือไม่

ชาวต่างชาติ ถ้าเป็นชาว อินเดีย บังคลาเทศ และ มัลดีฟต์ ไม่ต้องใช้วีซ่าสำหรับเข้าภูฏาน แต่ ชาวต่างชาติ อื่น ๆ สามารถยื่นวีซ่าผ่านทางเอเยนต์ไทยได้ โดยใช้แค่ สแกนหน้าพาสปอร์ต เหมือน คนไทย และไม่ต้องใช้รูปถ่าย

  • วีซ่าใช้เวลาทำการกี่วัน

          ปรกติใช้เวลา 2 วันทำการ แต่ควรยื่นก่อนอย่างน้อย 1 อาทิตย์

  • ต้องใช้รูปถ่ายหรือเอกสารอื่นๆ หรือไม่

ไม่ต้องใช้รูปถ่ายและ เอกสารอะไรนอกจาก สแกนหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจนและเต็มหน้า และห้ามขีดคล่อม

  • ถ้าจะไปเยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก จะยื่นวีซ่าผ่านบริษัททัวร์ได้หรือไม่

ไม่สามารถยื่นได้ ต้องให้เพื่อน หรือญาติทางฝั่งภูฏานยื่นให้

 

ตัวอย่างวีซ่าภูฏาน
(ตัวอย่างวีซ่าภูฏาน)