ทัวร์ภูฏานเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว เริ่ม 4 เมษายน 2565 โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวภูฏานต้องมีการกักตัว Quarantine เป็นเวลา 5 วัน และต้องมีผลตรวจ RT PCR เป็นลบภายในเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง จากมาตราการนี้คาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้เนื่องจากทางผู้ประกอบการและผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวของภูฏานมีการขอร้องให้รับบาลเปิดช่องให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศได้สะดวกและง่ายขึ้น จะทำให้เศรษกิจของประเทศดีขึ้นไปด้วย

ราคาค่าทัวร์ภูฏาน

ราคาค่าทัวร์ภูฏาน ณ ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดอะไรจากทางฝั่งการท่องเที่ยวภูฏานว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ลอยตัวคือไม่การกำหนดราคาขั้นต่ำตามที่ทางฝั่งผู้ประกอบการ หรือผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวร้องขอมา เนื่องจากผลจากโควิด 19 ทำให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้เสียหายมากมาย 

การท่องเที่ยวภูฏานยังคงนโยบาย high value low impact เหมือนเดิม ราคาจะเป้นตัวกำหนดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล

ราคาค่าตั๋วเครื่องบินภูฏาน

ปัจจุบับ สายการบินยังไม่กำหนดราคาค่าตั๋วเครื่องบินภูฏานว่าจะมีราคาเท่าไหร่ แต่สายการบินที่จะบินเข้าออกภูฏานจะยังคงมีเพียง 2 สายการบินเหมือนเดิม  สายการบินที่ทำการบินเป็นปรกติคือ Drukair ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติ  ส่วนของเอกชน จะบินเฉพาะขนส่งสินค้า 

ปูนาคาซอง ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน
Bhutan tour 31
ทัวร์ ภูฏาน

บทความน่าอ่าน