แพคเกจจอร์แดน

แพคเกจ ทัวร์จอร์แดน 6 วัน

สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย แพคเกจทัวร์จอร์แดน 6 วัน 2566 เที่ยว เพตรา  พัก Matien Tent ที่ วาดิรัม สัมผัส เดดซี เที่ยว เจอราช อัมมาน  โรงแรมเลือกได้ 4 – 5 ดาวออกเดินทางเองได้ทุกวันมั่นใจมืออาชีพเรื่องจอร์แดน

อัมมาน – เมาท์เนโบ- มาดาบา – เพตร้า – วาดิรัม –  เดดซี – ปราสาททะเลทราย – นครกรีกโรมันเจอราช

ทัวร์จอร์แดน 6 วัน

แพคเกจจอร์แดน 6 วัน

฿ 39,999
  • กำหนดการเดินทาง : ออกเดินทางเองได้ทุกวัน
  • จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 3 คืน
  • สายการบิน : RJ หรือ Qatar Airways
  • ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ยอดนิยม

โปรแกรมแพคเกจทัวร์จอร์แดน 6 วัน

แพคเกจจอร์แดน คุ้มค่าแน่นอน

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - อัมมาน

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันแรกของการเดินทาง
วันที่สองของการเดินทาง

อัมมาน –เมาท์ เนโบ – มาดาบา– เพตรา

ออกเดินทางสู่ อัมมาน
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน
เดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสก นำท่านชม โบสถ์เซนต์จอร์จ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ ชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่
ชมโบสถ์แห่งเมาท์เนโบ
ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน
เดินทางสู่นครเพตร้า(PETRA)หรือนครศิลาทรายสีชมพู
วันที่สองของการเดินทาง
วันที่สามของการเดินทาง

เพตรา - วาดิรัม

นำท่านชมนครเพตราทั้งวัน
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู เอล คาซเนห์ (EL KHAZNEH) ชมวิหาร บ้านเรือน โบสถ์ประจำเมือง สุสาน โรงละครโรมัน ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM)
นั่งรถ Jeep 4x4 รับบรรยากาศท่องทะเลทรายท่ีถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง
พัก SUN CITY CAMP MARTIAN TENT ห้องพัก สไตล์โดมกระจก อิสระให้ท่านพักผ่อน จิบชาหรือกาแฟสไตล์เบดูอิน หรือ เลือกขี่อูฐชมวิวบริเวณแคมป์
วันที่สามของการเดินทาง
วันที่สี่ของการเดินทาง

วาดิรัม - เดดซี

ออกเดินทางสู่ทะเลเดดซี จุดที่ต่ำทีสุดในโลก ซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของน้ำทะเลทั่วไป เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน้ำทะเล
วันที่สี่ของการเดินทาง
วันที่ห้าของการเดินทาง

อัมมาน – เจอราช – อัมมาน - กรุงเทพฯ

ชมป้อมปราการแห่งนครอัมมาน (CITADEL) เพื่อชมวิวของเมืองอัมมาน, วิหารเฮอร์คิวลิส, ชมโรงละคร (THEATRE)

ชมเมืองเจอราช (JERASH CITY) เมืองโบราณยุคกรีก-โรมัน ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
วันที่ห้าของการเดินทาง
วันที่หกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
วันที่หกของการเดินทาง
แพคเกจจอร์แดน

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Hotel Selected
ทัวร์ภูฏานส่วนตัว 5 ดาว 5 วัน
ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน
Deluxe Hotels
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
ทัวร์ดาร์จีลิ่ง ภูฏาน
2 ประเทศ 8 วัน

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์จอร์แดน แพคเกจจอร์แดน มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook