6 สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวศรีลังกา

พรีมา คอนเนคชั่น ขอแนะนำ 6 สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ส่วนตัว แบบแพคเกจ หรือจะเป็นหมู่คณะ

ประเทศศรีลังกา เป็นประเทศที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา หรือการเมือง แต่ด้วยประสบการณ์ของประเทศเอง ทำให้มีเอกลักษณ์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อันเฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ์

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จัก 6 สถานที่ ที่เวลาท่านมา ทัวร์ศรีลังกา แล้วท่านไม่ควรพลาด…

สถานที่สำคัญที่ห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวศรีลังกา

เมื่อมาเที่ยวศรีลังกา  มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ห้ามพลาด และน่าไปเยือนให้ได้ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่

1.อนุราธปุระ (Anuradhapura)

อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลังกากว่าพันปี (พ.ศ. 106 – 1560) และในปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก การเดินทางจากเมืองโคลัมโบ ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงในระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร หากท่านได้มีโอกาสมา ทัวร์ศรีลังกา และได้มาเที่ยวเมืองแห่งนี้ สถานที่ที่ท่านจะต้องไปเป็นอย่างยิ่ง คือ การเยี่ยมชมเมืองเก่าของ เมืองอนุราธปุระ ซึ่งประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญๆ มากมาย อย่างเช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุประมาณ 2,200 ปี  วัดถูปาราม กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวากระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า พระเจดีย์สุวรรณมาลิก ต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ำองค์อื่น ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ (จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย)

เที่ยวศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา แพคเกจศรีลังกา

 

2.โพรอนนารูวา (Polonnaruwa)

อดีตเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศศรีลังกา (พ.ศ.1560 – 1778) ต่อจากเมืองอนุราธปุระ และในปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเช่นเดียวกับเมืองอนุราธปุระ เมืองโพรอนนารูวา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง แต่หากท่านเดินทางมาจากโคลัมโบ จะห่างจากเมืองโคลัมโบประมาณ 230 กิลโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมงโดยประมาณ เมืองแห่งนี้รุ่งเรืองอย่างมากในยุคของพระเจ้าปรกกรมพาหุมหาราชที่ 1 ดังนั้นสถานที่ที่หากได้มา ทัวร์ประเทศศรีลังกา สำหรับเมืองนั่นคือ การชมเมืองโบราณโพรอนนารูวา อย่างเช่น Great Book ศิลาจารึกขนาดใหญ่ (ยาว 27 ฟุต กว้าง 6.28 เมตร) ศิลาซึ่งบรรจุหลักการปกครองประเทศ วิหารคดวัฎฎทาเก  พระอารามหลวงในสมัยของมหานครโปโลนนารุวะ ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ปัจจุบันอยู่เมืองแคนดี้) พระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ 4 องค์ ในอิริยาบถต่างกัน (ปางสมาธิ , ปางไสยาสน์ , ปางสมาธิสงบนิ่ง , ปางประทับยืน) ศิลปะขั้นสูงของศรีลังกา ด้วยการเก็บลายละเอียดของการะแกะสลักและที่สำคัญคือการใช้หินเพียงก้อนเดียวในการแกะสลักพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ทั้ง 4 องค์นี้

เที่ยวศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา แพคเกจศรีลังกา

 

3.สิกิริยา (Sigiriya)

เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของ ภูเขาสิงโต (Lion Rock) หนึ่งในสิ่งมหัสจรรย์ของโลก  สร้างขึ้นโดยเจ้าชายกัสสปะ (พ.ศ.1020) ตามคำแนะนำของพราหมณ์ชื่อ มาฆพราหมณ์ ที่แนะนำให้ สร้าง พระราชวังบนภูเขานี้เพื่อสถาปนาตนเองให้เปรียบเสมือน ท้าวกุเวรุราชเทพ ผู้ซึ่งมีอำนาจเหนือฟ้าดิน และเพื่อให้ประชาชนจงรักภักดี และ เชื่อถือในตัวพระองค์  หากได้มา ทัวร์ศรีลังกา ที่เมืองสิกิริยา  สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องเดินขึ้นเข้าไปชมบริเวณพระราชวังเก่า และระหว่างทางยังมีภาพนางอัปสรที่วาดโดยใช้ เทคนิค เฟรสโก้ อีกด้วย หากได้ขึ้นไปถึงยอดแล้วมองลงมาพร้อมทั้งจินตนาการถึงความสวยงามในอดีต ทุกท่านจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือสุดยอดสิ่งก่อนสร้างของโลกอย่างแท้จริง หากเดินทางมาจาก โพรอนนารูวา  ประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยประมาณ แต่หากว่าเดินทางมาจากโคลัมโบจะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ระยะทาง 176 กิโลเมตร

ทัวร์ศรีลังกา

 

4.ดัมบูลา (Dambulla)

เป็นสถานที่ตั้งของวัดถ้ำที่ได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก  หากมา ทัวร์ศรีลังกา ท่านไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง  ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นสบายจากภายนอก และ ท่านจะพบกับความงามของภาพพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์ พระพุทธรูปแกะสลักหินมากมายประดิษฐานจากภายใน  ดัมบูลาอยู่ห่างจากสิกิริยาประมาณ 20 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที และอยู่ห่างจากโคลัมโบประมาณ 160 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ

ทัวร์ศรีลังกา 2565,เที่ยวศรีลังกา,แพคเกจศรีลังกา

5.แคนดี้ (Kandy)

เมืองหลวงแห่งที่ 3 (พ.ศ. 2140 – 2358) แห่งประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นเมืองในฝันอย่างแท้จริงเนื่องจาก เมืองแคนดี้ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเขียวชอุ่มที่สลับซับซ้อน ที่พักอาศัยรายเรียงจากเชิงเขาจนถึงสู่ยอดเขา ทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่กลางหัวใจของเมือง หมู่ไม้อันเขียวขจีโอบล้อมภายในเมืองไปสู่นอกเมือง และที่สำคัญยังเป็นเมืองที่ประดิษฐาน พระเขี้ยวแก้ว (ซ้ายเบื้องล่าง) ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาศาสดาเอกของโลก หากท่านมา ทัวร์ศรีลังกา ท่านไม่สมควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นเมืองแคนดี้ยังเป็นเมืองที่ให้กำเนิน พุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกาอีกด้วย  หากเดินทางมาจาก ดัมบูลา ระยะทางประมาณ 70 กิลโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง แต่หากเดินทางมาจากโคลัมโบ  ประมาณ 4 ชั่วโมงในระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร

6.โคลัมโบ (Colombo)

เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา ตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน ประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาทีโดยประมาณ เมืองแห่งนี้เรียกได้ว่าครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ชายทะเลที่ท่านสามารถดื่มด่ำบรรยากาศได้แบบจุใจ ห้างสรรพสินค้าที่ครบวงจรอย่างเช่น ODEL  สำหรับ ทัวร์ศรีลังกา สถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาดเลย นั่นคือ วัดกัลณียา ชาวศรีลังกาเชื่อว่าบริเวณวัดแห่งนี้พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา  และวัดคงคาราม วัดที่เปรียบเสมือนพิพิธพันธ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาล้ำค่าไว้อย่างมากมาย

ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ไปกับพรีมา คอนเนคชั่น

เราให้บริการทัวร์คุณภาพ ทั้งรับจัดทัวร์ศรีลังกาแบบกรุ๊ป และ แพคเกจทัวร์ศรีลังกให้ท่านได้เดินทางเอง สามารถเลือกวันเดินทางได้เอง แบบมืออาชีพและให้บริการทัวร์ศรีลังกาด้วยไกด์ท้องถิ่นจากศรีลังกาผู้มีความเชี่ยวชาญ

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์ศรีลังกา แพคเกจศรีลังกา มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ติดตามเราได้ทาง facebook