พรีมา คอนเนคชั่น ขอแนะนำ 6 สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา หรือจะมาเที่ยวศรีลังกาด้วยตนเองแบบแพคเกจศรีลังกา

ประเทศศรีลังกา เป็นประเทศที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน ทั้งทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา หรือการเมือง แต่ด้วยประสบการณ์ของประเทศเอง ทำให้มีเอกลักษณ์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อันเฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ์

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จัก 6 สถานที่ ที่เวลาท่านมา ทัวร์ศรีลังกา แล้วท่านไม่ควรพลาด…

สถานที่สำคัญที่ห้ามพลาดเมื่อมาทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา

เมื่อมาทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา  มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ห้ามพลาด และน่าไปเยือนให้ได้ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่

1.อนุราธปุระ (Anuradhapura)

อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลังกากว่าพันปี (พ.ศ. 106 – 1560) และในปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก การเดินทางจากเมืองโคลัมโบ ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงในระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร หากท่านได้มีโอกาสมา ทัวร์ศรีลังกา และได้มาเที่ยวเมืองแห่งนี้ สถานที่ที่ท่านจะต้องไปเป็นอย่างยิ่ง คือ การเยี่ยมชมเมืองเก่าของ เมืองอนุราธปุระ ซึ่งประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญๆ มากมาย อย่างเช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุประมาณ 2,200 ปี  วัดถูปาราม กราบพระบรมธาตุพระรากขวัญเบื้องขวากระดูกไหปลาร้าของพระพุทธเจ้า พระเจดีย์สุวรรณมาลิก ต้นแบบพระเจดีย์ทรงโอคว่ำองค์อื่น ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ (จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย)

2.โพรอนนารูวา (Polonnaruwa)

อดีตเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศศรีลังกา (พ.ศ.1560 – 1778) ต่อจากเมืองอนุราธปุระ และในปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเช่นเดียวกับเมืองอนุราธปุระ เมืองโพรอนนารูวา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองอนุราธปุระ (Anuradhapura) ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง แต่หากท่านเดินทางมาจากโคลัมโบ จะห่างจากเมืองโคลัมโบประมาณ 230 กิลโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมงโดยประมาณ เมืองแห่งนี้รุ่งเรืองอย่างมากในยุคของพระเจ้าปรกกรมพาหุมหาราชที่ 1 ดังนั้นสถานที่ที่หากได้มา ทัวร์ประเทศศรีลังกา สำหรับเมืองนั่นคือ การชมเมืองโบราณโพรอนนารูวา อย่างเช่น Great Book ศิลาจารึกขนาดใหญ่ (ยาว 27 ฟุต กว้าง 6.28 เมตร) ศิลาซึ่งบรรจุหลักการปกครองประเทศ วิหารคดวัฎฎทาเก  พระอารามหลวงในสมัยของมหานครโปโลนนารุวะ ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ปัจจุบันอยู่เมืองแคนดี้) พระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ 4 องค์ ในอิริยาบถต่างกัน (ปางสมาธิ , ปางไสยาสน์ , ปางสมาธิสงบนิ่ง , ปางประทับยืน) ศิลปะขั้นสูงของศรีลังกา ด้วยการเก็บลายละเอียดของการะแกะสลักและที่สำคัญคือการใช้หินเพียงก้อนเดียวในการแกะสลักพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่ทั้ง 4 องค์นี้

3.สิกิริยา (Sigiriya)

เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของ ภูเขาสิงโต (Lion Rock) หนึ่งในสิ่งมหัสจรรย์ของโลก  สร้างขึ้นโดยเจ้าชายกัสสปะ (พ.ศ.1020) ตามคำแนะนำของพราหมณ์ชื่อ มาฆพราหมณ์ ที่แนะนำให้ สร้าง พระราชวังบนภูเขานี้เพื่อสถาปนาตนเองให้เปรียบเสมือน ท้าวกุเวรุราชเทพ ผู้ซึ่งมีอำนาจเหนือฟ้าดิน และเพื่อให้ประชาชนจงรักภักดี และ เชื่อถือในตัวพระองค์  หากได้มา ทัวร์ศรีลังกา ที่เมืองสิกิริยา  สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องเดินขึ้นเข้าไปชมบริเวณพระราชวังเก่า และระหว่างทางยังมีภาพนางอัปสรที่วาดโดยใช้ เทคนิค เฟรสโก้ อีกด้วย หากได้ขึ้นไปถึงยอดแล้วมองลงมาพร้อมทั้งจินตนาการถึงความสวยงามในอดีต ทุกท่านจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือสุดยอดสิ่งก่อนสร้างของโลกอย่างแท้จริง หากเดินทางมาจาก โพรอนนารูวา  ประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยประมาณ แต่หากว่าเดินทางมาจากโคลัมโบจะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ระยะทาง 176 กิโลเมตร

4.ดัมบูลา (Dambulla)

เป็นสถานที่ตั้งของวัดถ้ำที่ได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก  หากมา ทัวร์ศรีลังกา ท่านไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง  ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบที่สวยงามเย็นสบายจากภายนอก และ ท่านจะพบกับความงามของภาพพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงาม ชมพระเจดีย์ พระพุทธรูปแกะสลักหินมากมายประดิษฐานจากภายใน  ดัมบูลาอยู่ห่างจากสิกิริยาประมาณ 20 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที และอยู่ห่างจากโคลัมโบประมาณ 160 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณ

5.แคนดี้ (Kandy)

เมืองหลวงแห่งที่ 3 (พ.ศ. 2140 – 2358) แห่งประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นเมืองในฝันอย่างแท้จริงเนื่องจาก เมืองแคนดี้ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเขียวชอุ่มที่สลับซับซ้อน ที่พักอาศัยรายเรียงจากเชิงเขาจนถึงสู่ยอดเขา ทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่กลางหัวใจของเมือง หมู่ไม้อันเขียวขจีโอบล้อมภายในเมืองไปสู่นอกเมือง และที่สำคัญยังเป็นเมืองที่ประดิษฐาน พระเขี้ยวแก้ว (ซ้ายเบื้องล่าง) ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาศาสดาเอกของโลก หากท่านมา ทัวร์ศรีลังกา ท่านไม่สมควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นเมืองแคนดี้ยังเป็นเมืองที่ให้กำเนิน พุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกาอีกด้วย  หากเดินทางมาจาก ดัมบูลา ระยะทางประมาณ 70 กิลโลเมตรใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง แต่หากเดินทางมาจากโคลัมโบ  ประมาณ 4 ชั่วโมงในระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร

6.โคลัมโบ (Colombo)

เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา ตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน ประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาทีโดยประมาณ เมืองแห่งนี้เรียกได้ว่าครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ชายทะเลที่ท่านสามารถดื่มด่ำบรรยากาศได้แบบจุใจ ห้างสรรพสินค้าที่ครบวงจรอย่างเช่น ODEL  สำหรับ ทัวร์ศรีลังกา สถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาดเลย นั่นคือ วัดกัลณียา ชาวศรีลังกาเชื่อว่าบริเวณวัดแห่งนี้พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา  และวัดคงคาราม วัดที่เปรียบเสมือนพิพิธพันธ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาล้ำค่าไว้อย่างมากมาย

ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ไปกับพรีมา คอนเนคชั่น

เราให้บริการทัวร์คุณภาพ ทั้งรับจัดทัวร์ศรีลังกาแบบกรุ๊ป และ แพคเกจทัวร์ศรีลังกให้ท่านได้เดินทางเอง สามารถเลือกวันเดินทางได้เอง แบบมืออาชีพและให้บริการทัวร์ศรีลังกาด้วยไกด์ท้องถิ่นจากศรีลังกาผู้มีความเชี่ยวชาญ