ประเทศภูฏาน จากอดีตถึงปัจจุบัน

เพื่อความสนุกและความรู้ในการท่องเที่ยวภูฏานมากขึ้น  ทำให้เราได้ทำการสรุปช่วงปีที่สำคัญต่างๆของประเทศ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงพัฒนาการของประเทศภูฏาน23 เรื่องน่ารู้ภูฏานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน

ประเทศภูฏาน Time line  เพื่อการท่องเที่ยวทัวร์ภูฏาน

ขอแนะนำ ภุฏาน Time line  เพื่อการท่องเที่ยวภูฏาน จะทำให้ท่านได้ความรู้ ก่อนไปทัวร์ภูฏาน หรือซื้อแพคเกจภุฏาน การรู้ประวัติศาสตร์ภูฏานคร่าวๆ ทำให้เราเข้าใจประเทสภูฏานมากขึ้นเป็นลำดับ

พ.ศ.1170 – พ.ศ.1192    ปฐมบทแห่งศาสนาพุทธในดินแดนภูฏาน เกิดขึ้นโดย พระเจ้าซองเซน กัมโป (Srongtsen Gampo) พระมหากษัตริย์ของ ทิเบต , พระองค์ได้ทำการสร้างวัด 2 แห่งในดินแดนภูฏาน คือ 1.วัดคิชู ซึ่งตั้งอยู่ใน เมืองพาโร ภูฏาณ ในปัจจุบัน 2. วัดจัมเบ้ เมืองบุมธัง ภูฏาน ในปัจจุบัน

พ.ศ.1202 สร้างวัด คิชู เสร็จ ซึ่งชาวภูฏานถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ ปัจจุบันอยู่ในเมืองพาโร

พ.ศ.1243 – 1343 บริเวณวัด ทั๊กซังในปัจจุบัน ถูกค้นพบโดย คุรุปัทมสัมภวะ

พ.ศ.1343 – 1443  ดินแดนในภูฏานเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น และมีการเรียกขานว่า ดินแดนลึกลับ จากชาวทิเบต

พ.ศ.2159      พระสงฆ์จาก ทิเบตนามว่า งาวังนัมเกล หนีการตามล่าจากทิเบตมายังดินแดนตะวันออกของภูฏาน ซึ่งปัจจุบันคือเมือง ทิมพู

พ.ศ.2170 งาวัง นัมเกล สร้าง ซองแห่งแรกคือ ซิมโทกา ซองขึ้น เพื่อควบคุม เส้นทางระหว่าง เมืองพาโร ไปสู่เมือง ตรองซา

พ.ศ.2170       ชาวตะวันตก 2 คนแรกเดินทางเข้ามาใน ดินแดนภูฏาน เป็นชาว โปรตุเกศ ชื่อว่า

พ.ศ.2177   เกิดการต่อสู่ระหว่าง งาวัง นัมเกล กับ ลามะ 5 นิกาย และ งาวังนัมเกลได้รับชัยชนะ นี่คือจุดเริ่มต้นของการรวม ภูฏานเป็น 1 เดียว

พ.ศ.2187 ตองซา ซองสร้างเสร็จ และ เมืองตองซานี้ ถือว่าเป็นเมืองต้นกำเนิด ราชวงศ์ของภูฏาน

พ.ศ. 2326 กองทัพ อังกฤษ นำโดย  Captain Samuel Turner  เดินทางเข้ามา ในภูฏาน และต่อไปยัง ทิเบต

ประเทศภูฏาน ทัวร์ภูฏาน

ประเทศภูฏานยุคใหม่จนถึงการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวทัวร์ภูฏาน ในปัจจุบัน

17 ธันวาคม 2450 .  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ วังชุก และภูฏาน นามว่า พระเจ้าอูเก๊น วังชุก แห่งตองซ่า ขึ้นครองราชย์ และวันที่ 17 ธันวาคมถือเป็นวันชาติของประเทศภูฏาน

พ.ศ.2469 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี วังชุก ขึ้นครองราชย์ พร้อมทั้งวานต่องานของพระบิดา โดยการเริ่มมีการเก็บภาษี และจัดระเบียบบ้านเมือง

พ.ศ.2495 หลังจาก รัชกาลที่ 2 สวรรคต , พระเจ้าจิ๊กมี่ ดอจี วังชุก ขึ้นครองราชย์ และได้ถูกชาวภูฏานขนานามว่า Mordern King เนื่องจาก ท่านริเริ่ม การสร้างถนน , จัดระบบกองทัพภูฏาน , จัดการกฎหมาย , ระบบการศึกษา และอื่นๆ

พ.ศ.2504 ถนนสายแรกของภูฏานได้เริ่มต้น

พ.ศ. 2510 ห้องสมุดแห่งชาติ ได้ถูกจัดตั้งขึ้น

พ.ศ.2514 ภูฏานเข้าร่วม UN

พ.ศ.2515 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ขึ้นครองราชย์ ด้วยวัยเพีง 17 ปี และพระองค์เป็นผู้นำแนวคิด GNH หรือความสุขมวลรวมและประชาธิปไตร

พ.ศ.2517 ภูฏานเปิดประเทศเพื่อต้นรับนักท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก

พ.ศ.2526 สนามบินแห่งแรกได้สร้างเสร็จ (Paro International Airport)

พ.ศ.2529 The Kuensel, หันงสือพิมพ์ฉบับแรกของภูฏานวางจำหน่าย

พ.ศ.2532 เริ่มใช้โทรศัพท์ครั้งแรก

พ.ศ.2541 รัชกาลที่ 4 ประกาศ หลัก 4 ประการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ นโนบาย GNH

พ.ศ.2542 ทีวี และ อินเตอร์เน็ต เริ่มใช้ในภูฏาน

พ.ศ.2546 กองทัพภูฏานเข้ากวาดล้าง กบฏ แบ่งแยกดินแดน นำโดย สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก

พ.ศ.2547 ประกาศ แบน ยาสูบ และ บุหรี่

พ.ศ.2548 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ประกาศจะสละราชสมบัติ ในปี พ.ศ.2551 พร้อมทั้งเปลี่ยน ภูฏานให้เป็น ประชาธิปไตร

พ.ศ.2549 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก  ทรงสละราชสมบัติเร็วกว่ากำหนด พร้อมทั้งเป็นปี ขึ้นครองราชย์ของ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์ในรัชกาลที่ 5 ของภูฏาน

พ.ศ.2551 ลือกตั้ง นายกรัฐมนตรี ครั้งแรกในภูฏาน

ประเทศภูฏาน ทัวร์ภูฏาน

 

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์ภูฏานมาอย่างยาวนาน และเป็นบริษัทที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวภูฏานมากที่สุดในประเทศ ติดตามเราได้ทาง facebook