เรื่องน่ารู้ทัวร์ภูฏาน

23 เรื่องน่ารู้ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน

พรีมา คอนเนคชั่น ขอรวบรวมเรื่องน่ารู้ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน เกี่ยวกับราชอาณาจักรภูฏานในทุกๆด้าน

 1. ชื่ออย่างเป็นทางการของภูฏานคือราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan ) ชาวภูฏาน เรียกว่า “ดรุ๊กยุล”
 2. ประชากรปัจจุบันประมาณ 800,000 คน อาศัยอยู่ในเมืองหลวง ทิมพู ประมาณ 100,000 คน
 3. มีเนื้อที่ประมาณ 38,394 ตารางกิโลเมตร ทำเลที่ตั้งของภูฏานตั้งอยู่ภูมิภาคเอเชียใต้ เขตเทือกเขาหิมาลัย โดยมีประเทศมหาอำนาจล้อมรอบ ซึ่งก็คือ ประเทศจีน กับอินเดีย
 4. ภูฏานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นภูเขาสูงส่วนใหญ่ ปัจจุบันประเทศภูฏานมีพื้นที่ป่าประมาณ 70 %
 5. สมเด็จพระราชาธิบดี จิ๊กมี่ เคเซอร์ นัมเกล วังชุกรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระประมุข
 6. ทิมพู เป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักร โดยมี พาโรเป็นเมืองท่า สนามบินนานาชาติอยู่ที่พาโร
 7. การปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2008 ภูฏานพึ่งมีการเลือกตั้ง 3 ครั้ง โดยมีการเลือก วุฒิสภา และ สภาแทนราษฎร  การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาจะมีการเลือก 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะมีการให้ลงคะแนนในระบบหลายพรรคการเมืองและนำพรรคการเมืองที่มีคะแนนมากที่สุด 2 พรรคมาให้ประชาชนเลือกในครั้งที่ 2
 8. ภาษาประจำชาติ คือ ภาษา ซองก้า หรือภาษาที่เริ่มใช้ใน ซอง ( Dzong )  หรือป้อมปราการ ซึ่งแต่เดิมเป็นภาษาท้องถิ่นแถบตะวันตกของ ภูฏาน
 9. เครื่องแต่งกายประจำชาติ ผู้ชายเรียกว่า โกะ ส่วนของผู้หญิงเรียกว่า คีร่า คนภูฏานต้องใส่ชุดประจำชาติทุกครั้งเมื่อเข้าไปติดต่อสถานที่ราชการ และต้องใส่แบบเต็มชุดพร้อมผ้าพาด
 10. ทาคิน เป็นสัตว์ประจำชาติ ที่หาได้ยาก และอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ มีลักษณะคล้ายวัวผสมแพะตัวใหญ่ อาศัยอยู่ บนความสูงกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 11. ไฟฟ้าที่ภูฏานจะใช้ปลั๊กแบบ 2 ขากลม หรือแบบ 3 ขาเหมือนของอินเดีย
 12. ต้นไม้ ประจำชาติ คือ ต้นไซปรัส และดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกป๊อปปี้สีน้ำเงิน
 13. คนภูฏานนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานโดยได้รับการเผยแผ่โดยกูรูรินโปเช หรือพระพุทธปัทมสัมภวะ หรือที่ชาวภูฏานนับถือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 2 โดยเชื่อว่ามีพุทธทำนายและพระองค์ประสูติจากดอกบัว
 14. น้ำดื่มในภูฏานต้องดื่มน้ำบรรจุขวดเท่านั้น
 15. เมื่อไป เที่ยวภูฏานและจะใช้โทรศัพท์และ Internet ในภูฏานควรซื้อ ซิมที่ภูฏานโดยมี 2 บริษัท คือ  Tashi Cell  กับ BT ใช้ของบริษัทไหนก็ได้ ราคาไม่แพง ประมาณ 10 USD สามารถเล่นได้ทั้ง  Internet  และโทร
 16. บุหรี่เป็นของผิดกฎหมายในประเทศภูฏาน ในกรณีที่จะสูบต้องนำเข้ามาเองและเสียภาษีศุลกากร 200 % จากอัตราที่เราซื้อมา เช่นซองละ 100 บาท เราต้องเสียภาษี 200 บาท และต้องแจ้งที่ศุลกากรขาเข้าของสนามบิน ในประเทศมีการแอบลักลอบขายบุหรี่แต่เป็นของอินเดียและผิดกฎหมาย การสูบบุหรี่ห้ามสูบในที่สาธารณะ ต้องสูบในที่ลับตาหรือที่ที่โรงแรมจัดให้
 17. สกุลเงินของภูฏานเรียกว่า งูตรัม  ( Ngutrum ) ซึ่งอิงกับค่าเงินรูปีของอินเดีย ควรนำ  USD ไป และแลกงูตรัมที่สนามบิน ในเมืองจะได้อัตราที่ไม่ค่อยดี และให้เก็บใบเสร็จที่แลกเงินไว้ ในกรณีที่จะแลกคืนต้องแลกที่สนามบินและต้องมีใบเสร็จเท่านั้น
 18. อาหารหลักจะเป็นข้าว ซึ่งคนภูฏานจะทานข้าวเยอะมาก และอาหารขึ้นชื่อคือ เอมาดาทซี่ หรือ พริกกับชีส
 19. ท่านที่จะไป ทัวร์ภูฏานหรือไปแบบ แพคเกจภูฏานจะมีสายการบินที่บินเข้าภูฏานอยู่ 2 สายการบินคือ ดรุ๊กแอร์ Druk Air ) ซึ่งเป็นของรัฐบาล  และ ภูฏานแอร์ไลน์ ( Bhutan Airlines ) ของเอกชน  ทั้ง 2 สายการบินภูฏานช้เครื่องบินแบบเดียวกันและราคาเท่ากัน จะต่างกันตรงอัตราส่วนลดในกรณีที่เดินทางแบบกรุ๊ป และ เวลาเดินทางจะเหมือนๆกัน
 20. การเดินทางเข้าภูฏาน เราสามารถชมวิว ยอดเขา เอเวอเรส และ คันเขนจุงกาได้ถ้านั่งที่นั่ง  A ในขาไป และ  F ในขากลับ ที่นั่งจะเป็นแบบ 3 3
 21. อาหารเจในภูฏานค่อนข้างหาง่ายเพราะคนภูฏานทานเจกันค่อนข้างเยอะ แต่อาหารจะออกไปทางอินเดียส่วนใหญ่
 22. นโยบายเรื่องการท่องเที่ยวของภูฏานคือ High value Low impact ดังนั้นการที่ค่าทัวร์แพงเป็นเหมือนการคัดเลือกนักท่องเที่ยว ภูฏานไม่มีนักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ ต้องผ่านการจัดการของบริษัททัวร์เท่านั้น
 23. ภูฏานมีบริษัททัวร์ มากกว่า 1,000 บริษัท บางบริษัทมีการตัดราคาต่ำกว่าที่กฏหมายกำหนด การท่องเที่ยวภูฏานกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องชำระค่าทัวร์ 250 USD สำหรับ High season ต่อคนต่อคืน และ 200 USD  ต่อคนต่อคืนในช่วง  Low season

เรื่องน่ารู้ทัวร์ภูฏานกับการเปลี่ยนแปลงกฏการท่องเที่ยว

ค่าทัวร์ภูฏานได้มีการเปลี่ยนแปลงการคิดราคากับนักท่องเที่ยว ขอแนะนำเรื่องน่ารู้ทัวร์ภูฏานเกี่ยวกับกฏใหม่ก่อนที่จะไปเที่ยวภูฏานตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยทางรัฐบาลภูฏานจะคิดค่าบำรุงและพัฒนาประเทศ ( Sustainable Development Fee ) จากนักท่องเที่ยวคนละ 200 USD ต่อคนต่อคืน โดยที่เงินจำนวนนี้จะยังไม่รวมค่าบริการทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นค่าไกด์ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหาร ยานพาหนะ และค่าที่พัก จะทำให้อัตราค่าทัวร์ต่อคนต่อคืนมีราคาค่อนข้างสูง

เรื่องน่ารู้ทัวร์ภูฏาน

 

พรีมา คอนเนคชั่น ให้บริการทัวร์ภูฏานมาอย่างยาวนาน และเป็นบริษัทที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวภูฏานมากที่สุดในประเทศ ติดตามเราได้ทาง facebook